ANSÖK HÄR!

Sista ansökningsdag är den 8 oktober.

Kontaktuppgifter

Namn/Studentföreningens namn*

Kontaktperson(Upprepa namn vid enskild student)*

Adress*

Epost*

Epost igen*

Telefon*

Projektdetaljer

Bakgrund till projektet*

Beskriv projektet*

Mål för projektet(Om möjligt mätbara)*

Mervärde för Campus Helsingborg*

Övriga upplysningar

Tidplan

När kommer projektet att genomföras? (Projektet måste genomföras efter tilldelat stipendium)*

Ort och datum*

Ekonomi

Ansökt belopp*

Eventuell medfinansiering

Intygande

Jag intygar att ovanstående information är korrekt

LYCKA TILL!

ADRESS

Drottninggatan 7a
251 89 Helsingborg

KONTAKT

Mikael Ottebrant, Verksamhetsledare
mikael.ottebrant@helsingborg.se

Frida Velin, Koordinator
frida.velin@helsingborg.se

FÖLJ OSS