BERÄTTA HUR DET GICK

Hoppas att ditt projekt gick bra och att stipendiet har hjälpt dig med att möjliggöra det du önskade. Vi ser gärna att du fyller i formuläret nedan så att vi kan få veta hur det gick.

Dina reflektioner är viktiga för att vi ska kunna veta hur ditt stipendium har fyllt sitt syfte. Vi vill även ha möjlighet att kunna visa på goda praktiska exempel på genomförda projekt.

Tack och lycka till!

Kontakta oss

Projektnamn

Ditt namn

Personnummer

Telefonnummer

Din epost

Adress

Godkänt belopp

Slutdatum för projektet

Vilket syfte har ditt projekt uppfyllt?

På vilket sätt möjliggjorde Campus Vänners stipendium ditt projekt?

Vilket mervärde anser du att ditt projekt har gett Helsingborgsregionen?

Stäng meny