Campus vänner connects

Campus Vänner Connects förenar nätverkande, kompetensutbyte och annonsering online

Nätverka för framtiden

Plattformar för jobbannonsering är många, men få är specifikt skapade för studenter vid Campus Helsingborg och förankrade i regionens näringsliv. Campus Vänner Connects är dessutom en ovanlig kombination av det digitala och det fysiska mötet, där en första kontakt online kanske följs av ett längre samtal vid nästa nätverksträff.

Säkra kompetensförsörjningen

Att hitta rätt medarbetare kommer att vara avgörande för vidare tillväxt. Genom Campus Vänner Connects får du tillgång till ett unikt nätverk där den nya generationens röst är tydlig. Ni är med och bygger broar mellan studenter och näringsliv och ni skapar möjligheter att attrahera kompetent och välutbildad arbetskraft.

Förenar näringsliv och akademi

Vår vision

Campus Vänner Connects är den första och främsta plattformen för studenter och företag i Helsingborg att mötas på.

Digital mötesplats

Campus Vänner Connects förenar nätverkande, kompetensutbyte och annonsering online.

Tillgänglig 24/7

Connecta enkelt var du än befinner dig. Följ studenter och företag och få de senaste inläggen direkt i mobilen.

Exponera dig

Här kan du enkelt göra dig mer exponerad mot studenter och företag genom din egen profil och unika inlägg.

Connecta med framtidens talanger

Via Campus Vänner Connects kommer det bli enklare att annonsera och attrahera studenter med konkreta jobbannonser, praktiktjänster och examensarbeten. Du kan också söka bland studenters profiler i databasen. Med drygt 4000 studenter på Campus Helsingborg är förutsättningarna goda att hitta och connecta med intressanta kandidater.

Med vår digitala uppdragsbank kan du söka bland studentprofiler i databasen och annonsera utifrån ditt behov

annonsera jobb & praktikplats

Viktiga relationer och kompetensutbyte skapas redan under studietiden genom relevanta extrajobb och praktikplatser. Annonsera där studenterna söker och syns på kartan som arbetsgivare.

Utlys examensarbeten

Genom forskning och uppsatser kan du få värdefulla insikter om din verksamhet, från ett utomstående och akademiskt perspektiv. Missa inte chansen att bjuda in studenterna inför deras examensarbeten.

Håll dig uppdaterad & knyt kontakter

Med drygt 4200 studenter vid Campus Helsingborg är rätt kompetens och kunskap inom nära räckhåll.

Ladda ner appen

Via vår app på ett enkelt sätt komma i kontakt med företag och studenter för att publicera eller hitta praktikplats, extrajobb samt examensarbete. I appen kan du även hålla dig uppdaterad om våra kommande event och stipendieutdelningar.

Var med och skapa din egen framtid idag!

kompetens för framtiden

Exjobb

Samverka med universitets- och högskolevärlden och få in nya forskningsperspektiv.

sommarjobb

Attrahera kompetent och välutbildad arbetskraft och stärk ditt arbetsgivarvarumärke

praktikjobb

Skapa din egen profil och sök bland andra registrerade studenter och arbetsgivare

Deltidsjobb

Med drygt 4200 studenter på Campus Helsingborg är förutsättningarna goda att hitta och connecta med intressanta kandidater

Examensarbeten, uppsatser och projektarbeten

  • Behöver du hjälp med underlag till en ny policy? 
  • Behöver du hjälp med att sammanställa och analysera resultaten från en undersökning?
  • Behöver du inspireras av nya metoder och verktyg?
En uppsats inom högre utbildning är en facklitterär utredande text vilket gör att den måste leva upp till de kriterier och krav som gäller för en vetenskaplig text. Det är vanligtvis ett självständigt arbete, men skrivs även av små grupper bestående av två eller tre studenter. En kandidatuppsats (tidigare c-uppsats) skrivs under en halvtermin och omfattar 15 högskolepoäng. En master- eller magisteruppsats har en större omfattning (30 hp) och skrivs under en hel termin.  För mer information och vägledning kan du även läsa om tidigare genomförda uppdrag nedan eller kontakta oss på info@campusvanner.se

Inspireras av uppdrag genomförda av studenter

Uppsats - en fenomenografisk studie

Man kan inte matas med kompetensutveckling

En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Dagens verksamheter karakteriseras av ökad decentralisering och spridning av beslutsfattande. Detta ställer nya krav på medarbetare och ledare. Forskning pekar på

Läs mer
Event Chefsdagen

Kommunikation och motivation vid förändring

En kvalitativ studie av mellanchefens kommunikativa funktion i samband med en organisationsförändring  Inom ramen för visionsprojektet ”Hållbart Helsingborg 2035” och inför kommande implementering av den långsiktiga och gemensamma visionen för Helsingborg behövde kommunen input

Läs mer

Den kommunala arbetsgivaren som varumärke

Många olika slags organisationer tillämpar idag arbetsgivarmärkning, exempelvis svenska kommuner. Arbetsgivarmärkning riktar sin kommunikation till blivande och befintliga medarbetare, och studien undersöker hur nyanställda medarbetare upplever en kommunal arbetsgivares arbetsgivarlöfte och varumärkeskommunikation. Kommuner

Läs mer
Miljövinster med digital övervakning inom hemtjänsten

Miljövinster med digital övervakning inom hemtjänsten

Under kursen Green Logistics gjorde tre logistikstudenter från Campus Helsingborg ett projektarbete där de på uppdrag av Klippans kommun skulle undersöka möjligheter att genomföra miljöbesparingar genom digital övervakning nattetid inom hemtjänsten. Studenterna analyserade

Läs mer
Stäng meny