Medlemsvärde

FÖRDELAR FÖR DIG SOM MEDLEM

INSIKTER OM FRAMTIDEN
Forskning och kunskap är en konkurrensfördel, men också en bristvara. Det är allt svårare att hinna med i teknik- och samhällsutvecklingen och går allt snabbare att tappa sin plats på marknaden. Campus Vänner är en genväg till den kompetens och talang som finns på Campus Helsingborg och ger ett försprång till framtida medarbetare.

NÄTVERK FÖR FRAMTIDEN
Campus Vänner är ett unikt nätverk av ledande företag och organisationer i regionen, som delar övertygelsen att högre utbildning är viktigt för framtiden. I nätverket är den nya generationens röst tydlig. Här byggs broar mellan studenter och näringsliv och mellan nutid och framtid.

EN REGION I FRAMTIDEN
Campus Helsingborg är en viktig förutsättning för att näringslivet ska kunna rekrytera kompetent och välutbildad arbetskraft och för att regionen ska öka sin attraktionskraft på invånare och näringsidkare. Som medlem investerar du i din organisations och regions framtid.

Vill du också bli medlem?

VILL DU SE VILKA ANDRA FÖRETAG SOM ÄR MEDLEMMAR?

FORUM, MÖTESPLASTER OCH AKTIVITETER

För att skapa bästa möjliga utbyte mellan Campus Helsingborg och det regionala näringslivet erbjuder Campus vänner olika forum, mötesplatser eller aktiviteter för er att ta del av som medlem.

Frukostseminarium

Fyra gånger per år anordnar Campus Vänner frukostseminarium där spännande, utvecklande och aktuella branschöverskridande ämnen diskuteras över en god frukost. Ett tillfälle att kunna hålla sig uppdaterade av senaste forskning och rön och ett ypperligt forum för nätverkande.

Kommande frukostmöte handlar om det nationella forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen”.
För mer information och anmälan klicka här

Stipendieutdelning och nätverksträff

Två gånger per år har du möjlighet att lyssna på intressanta talare och se stolta stipendiater få ta emot sitt stipendium under högtidligare former. En kväll med middag och nätverkande med studenter och ledande företag inom regionen.

Kommande stipendieutdelning sker den 15 november. För mer information och anmälan klicka här

Omvänt Mentorskap

Ett innovativt mentorskapsprogram där företaget är adept och studenten är mentor. Ett nyfiket sätt att få kunskap om hur den nya generationen ser på t.ex. arbetslivet och värderingar kring medarbetarskap, användning av digitala medier och vad som gör en arbetsgivare attraktiv.

Läs om Anna, masterstudent i strategisk kommunikation som varit rådgivare åt tidningschefen för Hallå, Janik Hansen. Klicka här.  

Milleniumdialogen

Ett mindre forum för dialog mellan studenter och företag om aktuella ämnen så som digitala medier. Hur använder dagens unga olika medier och hur kan företag använda dem på bästa sätt för att nå ut till olika målgrupper. Det kan handla om Instastories, Snapchat, Youtube, Vlogging osv.

Ta del av reflektionerna från Milleniumdialogen som genomfördes med studenter från Campus och företagen Nestlé, Skandia Fastigheter och Folkuniversitetet genom att klicka här.

Future Lab

En möjlighet för ett medlemsföretag att under ett avgränsat forum presentera företaget för inbjudna studenter och får möjlighet att få deras input kring ett case t.ex. ”hjälp mitt företag förstå vad vi ska göra imorgon”.

Stipendier

Som medlem är ni med och bidrar till att Campus Vänner kan dela ut stipendier till studenter och anställda vid Campus Helsingborg. Stipendierna delas ut i festliga former två gånger om året.

För att läsa mer om stipendieverksamheten klicka här.

Lunch med student

Ett kul och nyttigt sätt att få träffa en student från Campus Helsingborg på ett lättsamt sätt. Anmäl ditt intresse så matchar vi ihop dig med en student och fixar ett trevligt ställa för er att träffas på.

Vill du träffa en student på en lunch så kontakta oss på frida.velin@helsingborg.se.

Månadens företag

Ni får möjlighet att exponera ert företag för 3 500 studenter. Som månadens företag få ni synas lite extra på Campus Vänners digitala medier och på en skärm inne på Campus Helsingborg under en månads tid.

Se vilka som är månadens företag genom att klicka här

Nätverksmöte med Lunds Universitets ledning

En till två gånger om året anordnar Campus Helsingborg & Lunds Universitets ledning en nätverksträff där Campus Vänners medlemmar exklusivt bjuds in. Ett tillfälle att träffa rektorn för Lunds Universitet och hans ledningsgrupp

ADRESS

Drottninggatan 7a
251 89 Helsingborg

KONTAKT

Mikael Ottebrant, Verksamhetsledare
mikael.ottebrant@helsingborg.se

Frida Velin, Koordinator
frida.velin@helsingborg.se

FÖLJ OSS