Omvänt mentorskap

Många arbetsgivare upplever en stor utmaning vad gäller att attrahera och behålla rätt medarbetare i framtiden. Genom att fundera över och kontinuerligt bygga sitt ”arbetsgivarvarumärke” skapar man goda förutsättningar att lyckas såväl med att rekrytera den kompetens man önskar som att få de medarbetare man har att känna stolthet. För att lyckas måste man också hålla sig uppdaterad om vad olika generationer värderar i sitt arbetsliv.

Campus vänner erbjuder alla medlemmar denna möjlighet genom  konceptet ”Omvänt mentorskap”. Det som skiljer detta mentorskapsprogram från andra är att studenten är mentor och medlemmen i Campus Vänner är adept.

Är du intresserad av att medverka som antingen adept eller mentor kontakta oss på mikael.ottebrant@helsingborg.se

Hbg Talks, Näringslivsdagarna.

Student i Strategisk kommunikation
rådgivare åt tidningschef

Under året har vi haft igång omkring 15 par som träffats genom ”Omvänt mentorskap”. Genom att ha en student som mentor kan företagen få kunskap om den unga generationens syn på alltifrån medarbetarskap till hur man skapar synlighet i digitala medier. Anna Snellman, masterstudent i strategisk kommunikation, är mentor åt Jannik Hansen, tidningschef på Hallå-tidningarna i Skåne.

Läs ett reportage om deras erfarenheter kring Omvänt mentorskap och vad de har pratat om när de har träffats.

ADRESS

Drottninggatan 7a
251 89 Helsingborg

KONTAKT

Mikael Ottebrant, Verksamhetsledare

mikael.ottebrant@helsingborg.se

Frida Velin, Koordinator
frida.velin@helsingborg.se

FÖLJ OSS