STIPENDIER

Tillgång till högre utbildning är en viktig faktor för att Helsingborgsregionen ska vara attraktiv för människor och företag. Campus Vänner vill bidra till Campus Helsingborgs konkurrenskraft och regionens utveckling i stort, bland annat genom att ge stipendier för att förstärka forskning, utbildning och det studiesociala livet vid Campus Helsingborg.

Två gånger om året delar vi ut stipendier till studenter och personal på Campus Helsingborg. Stipendierna delas ut av Campus Vänners styrelse och stipendierna kan t.ex. beröra följande projekt:

– Studieresor
– Deltagande i konferens eller motsvarande
– Arrangemang såsom seminarier och föreläsningar
– Inköp av utrustning/inventarier

Vem kan ansöka?

– Studenter som studerar vid Campus Helsingborg
– Studentorganisationer vid Campus Helsingborg
– Personal vid Campus Helsingborg

ANSÖK OM STIPENDIER

Höstens utlysning är nu stängd. Ny utlysning kommer att ske under våren. Vi ses då!

VAD KRÄVS FÖR ATT JAG SKA KUNNA SÖKA?

För att just du ska ha chansen att bli en av Campus Vänners stipendietagare behöver nedanstående kriterier uppfyllas i samband med din stipendieansökan eller bedöms bli uppfyllda under eller efter ditt projekt:

– Att sökande själv ska arrangera projektet som ligger till grund för ansökan
– Att sökande visar realistiska förutsättningar att kunna finansiera projektet
– Att projektet sammanfattas i en rapport som sänds in till Campus Vänner senast en månad efter avslutat projekt
– Att sökande kan visa att ingen annan organisation har skyldighet att bekosta projektet, t.ex. Campus Helsingborg

Dessutom ska minst två av kriterierna nedan uppfyllas i din ansökan.

– Att projektet har en tydlig koppling till näringslivet eller offentliga organisationer i Nordvästra Skåne
– Att projektet på ett tydligt sätt visar goda möjligheter för att öka attraktionskraften för Campus Helsingborg
– Att projektet framhäver en möjlig utveckling av ett ämnesområde som har koppling till utbildningar på Campus Helsingborg

 

BEDÖMNING OCH BESLUT

Styrelsen för Campus Vänner beslutar om utdelning och fördelar tillgängliga medel utifrån de angivna kriterierna och förutsättningarna. Beslut om avslag eller beviljande av ansökan skickas ut per e-post.

Varje beviljat projekt ska redovisas genom en kortare skriftlig rapport senast en månad efter projektets avslut. Mottagaren ska också vara beredd på att i annan form redovisa projektet.

Om beviljade medel inte används till avsett ändamål förbehåller sig föreningen rätten att återkalla den beviljade summan.

ADRESS

Drottninggatan 7a
251 89 Helsingborg

KONTAKT

Mikael Ottebrant, Verksamhetsledare
mikael.ottebrant@helsingborg.se

Frida Velin, Koordinator
frida.velin@helsingborg.se

FÖLJ OSS