STIPENDIER

Tillgång till högre utbildning är en viktig faktor för att Helsingborgsregionen ska vara attraktiv för människor och företag. Campus Vänner vill bidra till Campus Helsingborgs konkurrenskraft och regionens utveckling i stort, bland annat genom att ge stipendier för att förstärka forskning, utbildning och det studiesociala livet vid Campus Helsingborg.

En till två gånger om året delar vi ut stipendier till studenter och personal på Campus Helsingborg. Stipendierna delas ut av Campus Vänners styrelse och stipendierna kan t.ex. beröra följande projekt:

– Studieresor
– Deltagande i konferens eller motsvarande
– Arrangemang såsom seminarier och föreläsningar
– Inköp av utrustning/inventarier

Reserverat skylt

Ansökan är stängd!

Välkommen tillbaka när utlysningen är öppen.  

Alla stipendiumtagare

 

 

 Vem kan ansöka?

– Studenter som studerar vid Campus Helsingborg
– Studentorganisationer vid Campus Helsingborg
– Personal vid Campus Helsingborg

Stipendiat

VAD KRÄVS FÖR ATT JAG SKA KUNNA SÖKA?

För att just du ska ha chansen att bli en av Campus Vänners stipendietagare behöver nedanstående kriterier uppfyllas i samband med din stipendieansökan eller bedöms bli uppfyllda under eller efter ditt projekt:

– Att sökande själv ska arrangera projektet som ligger till grund för ansökan
– Att sökande visar realistiska förutsättningar att kunna finansiera projektet
– Att projektet sammanfattas och skickas till Campus Vänner senast en månad efter avslutat projekt
– Att sökande kan visa att ingen annan organisation har skyldighet att bekosta projektet, t.ex. Campus Helsingborg

BEDÖMNING OCH BESLUT

Styrelsen för Campus Vänner beslutar om utdelning och fördelar tillgängliga medel utifrån de angivna kriterierna och förutsättningarna. Beslut om avslag eller beviljande av ansökan skickas ut per e-post.

Varje beviljat projekt ska redovisas genom en kortare skriftlig rapport senast en månad efter projektets avslut. Mottagaren ska också vara beredd på att i annan form redovisa projektet.

Om beviljade medel inte används till avsett ändamål förbehåller sig föreningen rätten att återkalla den beviljade summan.

Nyhetsbrev

När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter. Läs vår privacy policy här.

Stäng meny