Genomförda uppdrag
Här kan du läsa om tidigare genomförda uppdrag och få tips och uppslag för utformning av ditt uppdrag.
Uppsats - en fenomenografisk studie

Man kan inte matas med kompetensutveckling

En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Dagens verksamheter karakteriseras av ökad decentralisering och spridning av beslutsfattande. Detta ställer nya krav på medarbetare och ledare. Forskning pekar på att arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande är av grundläggande betydelse för de anställda, samt att endast små mängder av det som lärs i formella utbildningar kan tillämpas i det vardagliga arbetslivet.

Läs mer
Event Chefsdagen

Kommunikation och motivation vid förändring

En kvalitativ studie av mellanchefens kommunikativa funktion i samband med en organisationsförändring  Inom ramen för visionsprojektet ”Hållbart Helsingborg 2035” och inför kommande implementering av den långsiktiga och gemensamma visionen för Helsingborg behövde kommunen input kring kommunikation och motivation vid en organisationsförändring. Anna Westerlund, kommunikatör i Helsingborgs stad, skrev sin uppsats i Helsingborgs stad. Redan under sin studietid arbetade Anna extra på Helsingborgs stads

Läs mer

Den kommunala arbetsgivaren som varumärke

Många olika slags organisationer tillämpar idag arbetsgivarmärkning, exempelvis svenska kommuner. Arbetsgivarmärkning riktar sin kommunikation till blivande och befintliga medarbetare, och studien undersöker hur nyanställda medarbetare upplever en kommunal arbetsgivares arbetsgivarlöfte och varumärkeskommunikation. Kommuner är på de flesta svenska orter den största enskilda arbetsgivaren. De ansvarar för många olika områden inom den svenska välfärdsstaten som exempelvis skola, vård, socialtjänst, bostadsbyggande och infrastruktur. Till

Läs mer
Miljövinster med digital övervakning inom hemtjänsten

Miljövinster med digital övervakning inom hemtjänsten

Under kursen Green Logistics gjorde tre logistikstudenter från Campus Helsingborg ett projektarbete där de på uppdrag av Klippans kommun skulle undersöka möjligheter att genomföra miljöbesparingar genom digital övervakning nattetid inom hemtjänsten. Studenterna analyserade statistik i form av körjournaler och ruttbeskrivningar för att kunna hitta sätt att göra äldrevården mer miljövänlig. Klippans kommun ville ta reda på om digital teknik i form av

Läs mer
ADRESS

Drottninggatan 7a
251 89 Helsingborg

 
KONTAKT

Mikael Ottebrant, Verksamhetsledare
0708-314209
mikael.ottebrant@helsingborg.se

Frida Velin, Koordinator
0701-449025

frida.velin@helsingborg.se

Stäng meny