Ta hjälp av en student

Uppdragsbanken är en tjänst där du som medlem kan registrera ett erbjudande om jobb eller praktikplats eller en frågeställning/idéuppslag som en student kan undersöka inom ramen för en akademisk uppsats. Du kan få möjligheten att hitta arbetskraft eller kunna samarbeta med en student inom ett ämne som relaterar till ditt yrkesområde och kan därmed få in ett ytterligare perspektiv i din verksamhet.

 

Genomförda uppdrag

Här kan du läsa om redan genomförda uppdrag för att få tips och inspiration kring hur du kan formulera ditt uppdrag.

Uppsats - en fenomenografisk studie

Man kan inte matas med kompetensutveckling

En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Dagens verksamheter karakteriseras av ökad decentralisering och spridning av beslutsfattande. Detta ställer nya krav på medarbetare och ledare. Forskning pekar på att arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande är av grundläggande betydelse för de anställda, samt att endast små mängder av det som lärs i formella utbildningar kan tillämpas i det vardagliga arbetslivet.

Read More »
Event Chefsdagen

Kommunikation och motivation vid förändring

En kvalitativ studie av mellanchefens kommunikativa funktion i samband med en organisationsförändring  Inom ramen för visionsprojektet ”Hållbart Helsingborg 2035” och inför kommande implementering av den långsiktiga och gemensamma visionen för Helsingborg behövde kommunen input kring kommunikation och motivation vid en organisationsförändring. Anna Westerlund, kommunikatör i Helsingborgs stad, skrev sin uppsats i Helsingborgs stad. Redan under sin studietid arbetade Anna extra på Helsingborgs stads

Read More »

Den kommunala arbetsgivaren som varumärke

Många olika slags organisationer tillämpar idag arbetsgivarmärkning, exempelvis svenska kommuner. Arbetsgivarmärkning riktar sin kommunikation till blivande och befintliga medarbetare, och studien undersöker hur nyanställda medarbetare upplever en kommunal arbetsgivares arbetsgivarlöfte och varumärkeskommunikation. Kommuner är på de flesta svenska orter den största enskilda arbetsgivaren. De ansvarar för många olika områden inom den svenska välfärdsstaten som exempelvis skola, vård, socialtjänst, bostadsbyggande och infrastruktur. Till

Read More »
Miljövinster med digital övervakning inom hemtjänsten

Miljövinster med digital övervakning inom hemtjänsten

Under kursen Green Logistics gjorde tre logistikstudenter från Campus Helsingborg ett projektarbete där de på uppdrag av Klippans kommun skulle undersöka möjligheter att genomföra miljöbesparingar genom digital övervakning nattetid inom hemtjänsten. Studenterna analyserade statistik i form av körjournaler och ruttbeskrivningar för att kunna hitta sätt att göra äldrevården mer miljövänlig. Klippans kommun ville ta reda på om digital teknik i form av

Read More »

Vill du lägga in en annons/ett uppdrag för examensarbete, praktikplats eller jobb?

Så här fungerar det

Följ steg-för-steg-guiden nedan för att på enklaste sätt registrera ditt uppdrag. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@campusvanner.se 

  1. Fyll efter bästa förmåga i formuläret för gällande uppdrag. Observera att annonser för jobb, examensarbete och praktik skiljer sig från annonser för events.
  2. Campus Vänner kommer att lägga upp ditt uppdrag i uppdragslistan, där intresserade studenter sedan har möjlighet att kontakta den i annonsens angivna kontaktperson.
  3. Studenter som är intresserade av uppdraget kontaktar dig. Det är sedan upp till dig att välja lämplig uppdragsaspirant och att komma överens med denne om de praktiska detaljerna. Om uppdraget gäller en uppsats är det viktigt är att bereda tid för att planera in studentens möjligheter att samla in eventuell information (empiri) på din arbetsplats.
Observera vikten av att lämna besked till samtliga uppdragsaspiranter. 
 

Observera även att vissa behov (t.ex. uppslag av mer administrativ karaktär) inte lämpar sig att genomföras som en akademisk uppsats. Läs här om vad en kandidat- eller masteruppsats innebär och vad som är viktigt att känna till när du formulerar ditt uppdrag.

ADRESS

Drottninggatan 7a
251 89 Helsingborg

 
KONTAKT

Mikael Ottebrant, Verksamhetsledare
0708-314209
mikael.ottebrant@helsingborg.se

Frida Velin, Koordinator
0701-449025

frida.velin@helsingborg.se

Stäng meny