Student skriver på sin uppsats vid vattnet

Vad är en kandidat- och masteruppsats

En uppsats är inom högre utbildningarna en facklitterär utredande text. En kandidatuppsats (tidigare c-uppsats) skrivs under en halvtermin och omfattar 15 högskolepoäng. En master- eller magisteruppsats har en större omfattning (30 hp) och skrivs under en hel termin. Behöver du hjälp med underlag till en ny policy? Behöver du hjälp med att sammanställa och analysera resultaten från en undersökning? Behöver du inspireras av nya metoder och verktyg? För mer information och vägledning kan du även läsa om tidigare genomförda uppdrag under fliken Genomförda uppdrag eller kontakta info@campusvanner.se.

En uppsats är vanligtvis ett självständigt arbete, men skrivs även av små grupper bestående av två eller tre studenter. Uppsatsen måste dock leva upp till de kriterier och krav som gäller för en vetenskaplig text. Det är därför viktigt att poängtera att det arbete studenten gör inom ramen för Uppdragsbanken är en kompromiss mellan det uppdragsgivaren vill ha utrett och de akademiska kraven på en uppsats. Vanligtvis representeras de vetenskapliga kraven av studentens handledare från högskolan/universitet.

Stäng meny