Utbildningar på Campus Helsingborg

Lunds Universitet är Sveriges största och ett av Europas ledade universitet. Campus Helsingborg, som är en del av Lunds Universitet, är ett Campus med kvalitativ forskning och utbildningar av hög standard. Utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan med företag och organisationer i regionen.
På Campus går det drygt 4000 studenter och många av dem kommer från runt om i landet. Här kan man utbilda sig inom strategisk kommunikation, service management, modevetenskap och juridik eller utbilda sig till socionom eller ingenjör.
Campus Helsingborg erbjuder nära 20 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Läs mer om utbildningarna nedan.

Högskoleingenjör

Byggteknik järnvägsteknik

Järnvägsingenjörsutbildningen vid LTH, Lunds Universitet, är en unik utbildning i norra Europa inom den expansiva infrastrukturbranschen. Efter utbildningen kan du jobba med bland annat järnvägsteknik, underhållsteknik och järnvägsförvaltning.

Byggteknik arkitektur

Högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik & arkitektur vid LTH, Lunds Universitet, är en utbildning som ger en solid teknisk kompetens samt en helhetsförståelse av byggprojektet och byggprocessen. Efter utbildningen kan man jobba som projekteringsledare, förvaltare, byggkonstruktör, inom miljökunnande och formgivning.

Byggteknik väg- och trafikteknik

Väg- och trafikingenjörsutbildningen vid LTH, Lunds Universitet, är en utbildning inom samhällsbyggarområdet. Efter utbildningen kan man arbeta som byggnadsingenjör, byggnadstekniker, markprojektör, arbetsledare för markentreprenadföretag eller inom vägproduktion, handläggare, trafikingenjör eller trafikplanerare.

Datateknik

Högskoleingenjörsutbildningen inom datateknik vid LTH, Lunds Universitet är en utbildning inom ett område i ständig förändring. Efter avslutad utbildning kan man arbeta som programmerare, konstruktör/utvecklingsingenjör, testingenjör, drift- och underhållsingenjör, projektledare, systemutvecklare, embedded software-expert, IT-konsult, försäljningsingenjör eller utbildare inom IT-området.

Elektroteknik med automationsteknik

Högskoleingenjörsutbildningen i elektroteknik med automationsteknik på LTH, Lunds Universitet lär man sig att säkra och utveckla de system som säkrar elleveranser till företag och hem. Utan fungerande automationssystem och elleveranser stannar vårt moderna samhälle. Efter utbildningen kan man bland annat arbeta som elektroingenjör, automationsingenjör, serviceingenjör, projektledare, konstruktör, utvecklingsingenjör, drift- och underhållsingenjör, systemutvecklare, försäljningsingenjör, utbildare inom IT-området, produktionschef, kvalitetsingenjör.

Service Management

Retail

Utbildningen inom retail management ger färdigheter i att organisera, driva och utveckla företag inom en av de största branscherna i landet. Den ger även breda kunskaper inom ekonomi, organisering, marknadsföring och ledarskap där kundrelationer är viktiga. Retailbranschen innehåller allt från handel med mode och inredning till hemelektronik och dagligvaror. Efter utbildningen kan man arbeta som butikschef, inköpare, marknadsförare, projektledare, controller eller konsult.

Hälsa

Utbildningen ger kunskaper i hur man driver och organiserar verksamheter inom en bransch där utbudet av hälsotjänster ökar. Den ger även kunskaper inom ekonomi, organisering, marknadsföring och ledarskap där kundrelationer är viktiga. Efter utbildningen kan man arbeta som hälsoutvecklare, strateg inom hälso- och sjukvård, ekonom, verksamhetsansvarig, controller eller ekonom.

Turism och hotell

Turism och hotell management ger kunskap om hur man skapar förutsättningar för hållbara destinationer, hotellbranschens villkor, samt hur besöksnäringens nätverk och aktörer samverkar, hur inriktningen Turism och hotell management är utformad för att ge dig förutsättningar för att bli ledare och utvecklare inom turism- och hotellbranschen.Logistic Service management

Logistik innebär att skapa effektiva flöden av både varor och tjänster. Krav på allt snabbare leveranser, systemuppdatering i realtid och framtidens autonoma eller självkörande transporter kräver kontinuerlig förbättring av logistiksystem och effektivare varuflöden. Efter utbildningen kan man arbeta inom framtidens logistikverksamheter inom vilka ett tjänsteperspektiv blir allt viktigare. Behovet av logistiker på arbetsmarknaden är växande och utbildningen riktar sig till den som vill arbeta operationellt, taktiskt och strategiskt med varu- och tjänsteflöden. Logistik innebär att skapa effektiva flöden av både varor och tjänster.

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation är en utbildning som förbereder studenter att utveckla organisationers varumärke och relation till olika målgrupper, intern kommunikation och hur man gör de anställda delaktiga i vad som händer på arbetsplatsen. Utbildningen innefattar även kunskaper inom opinionsbildning och politiska kommunikationsprocesser. Efter avslutad utbildning kan man arbeta som kommunikatör, kommunikationsstrateg, marknadskommunikatör, PR-ansvarig, opinionsbildare, ”communications analyst”, PR- och kommunikationskonsult eller med krishantering och webbpublicering.

Strategisk kommunikation och digitala medier

Utbildningen Strategisk kommunikation digitala medier ger en bred baskompetens inom kommunikation med inriktning mot digitala medier där man får lära sig grunderna inom public relations, marknadskommunikation och internkommunikation eller hur man kan hjälpa dagens organisationer att nå sina målgrupper i det digitala landskapet. Efter utbildningen kan man arbeta som kommunikatör på en kommunikationsavdelning, intern och extern kommunikationsplanering med speciell inriktning mot webbstrategier, webbredaktör, eller med marknadskommunikation, webbtrafik, digitala kanaler, PR och sociala medier.

Övriga utbildningar

Modevetenskap

Utbildningen inom modevetenskap ger redskap att tolka vår tids mode och trender. För detta krävs kunskaper om mode som visuellt uttryck, som kulturarv och materiell kultur, liksom om textila material och tekniker. Efter utbildningen kan man arbeta med livsstilsuttryck, design, mode och estetik.

Socionomprogrammet

Utbildningen inom Socionomprogrammet ger goda kunskaper om människor, deras levnadsvillkor och samhällets resurser. Man får praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem. dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Efter utbildningen kan man bland annat arbeta som socialsekreterare, konsult behandlingsassisten, biståndshandläggare eller inom kriminalvården, skolan eller organisationer för frivilligt socialt arbete.

Masterutbildningar

Service Management Supplay Chain Management

Alla organisationer och företag är beroende av hur de arbetar med kundservice. Supply chain management handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader för att därigenom tillfredsställa olika parter i flödeskedjan. Inriktningen supply chain management innebär att man utvecklar kompetens om logistikkedjor och lär sig utforma hållbara och globala försörjningskedjor. Efter utbildningen kan man till exempel jobba som projektledare eller chef för avdelningar inom försörjning, lager och logistik.

Service Management Retail

Handelns snabba utveckling med globala utmaningar och nya sätt att bedriva handel kräver fler kvalificerade medarbetare. På inriktningen retail får man fördjupad kunskap i bland annat organisationsteori, kundrelationer, hållbarhet och platsutveckling och får bekanta sig med olika servicemodeller och konsumtionspraktiker inom handeln. Efter utbildningen kan man arbeta med att utveckla och organisera nya affärsidéer och koncept inom handeln t.ex. som verksamhetsledare, marknadsförare, analytiker eller projektledare.

Service Management Tourism

I vår globaliserade och allt mer mobila värld är besöksnäringen en av de snabbast växande näringsgrenarna. Därför finns det ett stort behov av engagerade personer som kan utveckla och leda serviceverksamheter inom den internationella besöksnäringen. Under utbildningen studerar man turism ur ett mångvetenskapligt perspektiv kombinerat med inslag från management, marknadsföring, samhällsvetenskap och humaniora. Man fördjupar också sina kunskaper inom hållbar turism och destinationsutveckling.

Energi- och miljöeffektiva byggnader

Programmet leder till en masterexamen i energi- och miljöeffektiva byggnader. Efter examen kommer man att kunna arbeta i arbetslag som ansvarar för planering och design av energi- och miljöeffektiva byggnader, inklusive renovering av befintliga byggnader. Andra yrkesmöjligheter utgörs av ledande roller i företag som byggnadskonsulter, arkitektbyråer och byggnadsföretag samt myndigheter som arbetar med energi- och miljöfrågor.

Strategisk kommunikation

Lunds Universitets master i strategisk kommunikation syftar till att utveckla självständiga, kritiska och kreativa kommunikationsstrateger med viljan och beslutsamheten att arbeta och lyckas på högsta ledningsnivå. Utöver kärnämnena kommer studenterna också att arbeta med teman som Corporate Social Responsibility (CSR), förändringshantering, kriskommunikation etc.

Service Management
Sustainable Service Management

Programmet ger insikt i den breda servicesektorn och kunskap om organisering och ledning av kundnära verksamheter. Man läser kurser inom hållbar organisation och konsumtion, utvärdering av miljöpåverkan och jämställdhet. Arbetsmarknaden är global och medarbetare med särskild kompetens inom hållbarhet efterfrågas i många roller, bland annat chefer och marknadsförare.

Service Management
Culture and Creativity Management

Programmet ger insikt i den breda servicesektorn och kunskap om organisering och ledning av kundnära verksamheter. Man får lära sig ledarskap, tillägnar sig entreprenörskunskaper och får ökad kännedom om den kreativa sektorns förhållanden. Efter utbildningen kan man arbeta som ledare, analytiker, konsult eller forskare inom kreativa branscher eller andra delar av servicebranschen.
Stäng meny