Utbildningar på Campus Helsingborg

Lunds Universitet är Sveriges största och ett av Europas ledade universitet. Campus Helsingborg, som är en del av Lunds Universitet, är ett Campus med kvalitativ forskning och utbildningar av hög standard. Utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan med företag och organisationer i regionen.

På Campus går det ca 4000 studenter och många av dem kommer från runt om i landet. Här kan man utbilda sig inom strategisk kommunikation, service management, modevetenskap och juridik eller utbilda sig till socionom eller ingenjör.

Campus Helsingborg erbjuder nära 20 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Läs mer om utbildningarna nedan.

Campus Helsingborg lokal

Högskoleingenjör Järnvägsteknik

Järnvägsingenjörsutbildningen vid LTH, Lunds Universitet, är en unik utbildning i norra Europa inom den expansiva infrastrukturbranschen. Efter utbildningen kan du jobba med bland annat järnvägsteknik, underhållsteknik och järnvägsförvaltning.

 

Byggteknik Väg- och trafikteknik

Väg- och trafikingenjörsutbildningen vis LTH, Lunds universitet, är en unik utbildning i Sverige inom det viktiga samhällsbyggarområdet. Efter utbildningen kan man bland annat arbeta som byggnadsingenjör och byggnadstekniker, markprojektör, arbetsledare för markentreprenadföretag eller inom vägproduktion, handläggare (handlägger ansökningar om förändringar av vägnätet, handlägger bidrag till enskilda väghållare), trafikingenjör eller trafikplanerare.

 

Byggteknik Arkitektur

Högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik med arkitektur vid LTH, Lunds universitet är en utbildning som ger en solid teknisk kompetens samt en helhetsförståelse av byggprojektet och byggprocessen. Efter utbildningen kan man jobba som projekteringsledare, förvaltare, byggkonstruktör, miljökunnande och formgivning.

 
 

Datateknik

Högskoleingenjörsutbildningen inom datateknik vid LTH, Lunds universitet är en utbildning inom ett område i ständig förändring. Ufter avslutad utbildning kan man arbeta som programmerare, konstruktör/utvecklingsingenjör, testingenjör, drift- och underhållsingenjör, projektledare, systemutvecklare, embedded software-expert, IT-konsult, försäljningsingenjör, utbildare inom IT-området.

 

Elektroteknik med automationsteknik

Högskoleingenjörsutbildningen i elektroteknik med automationsteknik på LTH, Lunds universitet lär man sig att säkra och utveckla de system som säkrar elleveranser till företag och hem. utan fungerande automationssystem och elleveranser stannar vårt moderna samhälle. Efter utbildningen kan man bland annat arbeta som elektroingenjör, automationsingenjör,serviceingenjör, projektledare,konstruktör, utvecklingsingenjör, drift- och underhållsingenjör, systemutvecklare, försäljningsingenjör, utbildare inom IT-området, produktionschef, kvalitetsingenjör.

 
 

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation är en utbildning som förbereder studenter att utveckla organisationers varumärke och relation till olika målgrupper, intern kommunikation och hur man gör de anställda delaktiga i vad som händer på arbetsplatsen. Utbildningen innefattar även kunskaper inom opinionsbildning och politiska kommunikationsprocesser. Efter avslutad utbildning kan man arbeta som kommunikatör, kommunikationsstrateg, marknadskommunikatör, PR-ansvarig, opinionsbildare, ”communications analyst”, PR- och kommunikationskonsult eller med krishantering och webbpublicering.

 

Strategisk kommunikation – digitala medier

Utbildningen strategisk kommunikation digitala medier ger en bred baskompetens inom kommunikation med inriktning mot digitala medier där man får lära sig grunderna inom public relations, marknadskommunikation och internkommunikation eller hur man kan hjälpa dagens organisationer att nå sina målgrupper i det digitala landskapet. Efter utbildningen kan man arbeta som kommunikatör på en kommunikationsavdelning, intern och extern kommunikationsplanering med speciell inriktning mot webbstrategier, webbredaktör, eller med marknadskommunikation, webbtrafik, digitala kanaler, PR och sociala medier.

 
 

Equality & diversity management

Utbildningen handlar om hur man strategiskt kan utveckla och arbeta med arbetsplatsers mångfald. Utbildningen berör mångfald- och jämställdhetsfrågor inom företag, organisationer eller myndigheter och ger teoretiska och konkreta verktyg som kan motverka diskriminering på arbetsplatser.  Efter utbildningen kan man arbeta med mångfald och jämställdhet, genusvetenskap, personalledning, rekrytering eller personalutveckling.

 
 

Tourism and hotel management

Tourism och hotel management ger kunskap om hur man skapar förutsättningar för hållbara destinationer, hotellbranschens villkor, hur besöksnäringens nätverk och aktörer samverkar, hur hotel

Inriktningen Tourism & hotel management är utformad för att ge dig förutsättningar för att bli ledare och utvecklare inom turism- och hotellbranschen

Genom utbildningen får du kunskap om hur du skapar förutsättningar för hållbara destinationer, hotellbranschens villkor, hur besöksnäringens nätverk och aktörer samverkar, hur hotell, upplevelser och konsumtion hänger samman samt hur framgångsrik affärsutveckling skapas

 

Retail management

 

Utbildningen inom retail management ger färdigheter i att organisera, driva och utveckla företag inom en av de största branscherna i landet. Den ger även breda kunskaper inom ekonomi, organisering, marknadsföring och ledarskap där kundrelationer är viktiga. Retailbranschen innehåller allt från handel med mode och inredning till hemelektronik och dagligvaror. Efter utbildningen kan man arbeta som butikschef, inköpare, marknadsförare, projektledare, controller eller konsult.

 
 

Logistics service management

Utbildningen inom Logistics management ger kompetens att utveckla metoder och modeller inom logistikområdet, hur man kan förbättra olika organisationers logistiksystem, servicelösningar och lönsamhet. Efter utbildningen kan man arbeta som logistikchef, projektledare, informatör, inköpare, distributionsansvarig, platschef eller med varuflöden och transportekonomi.

 

Health management

Utbildningen ger kunskaper i hur man driver och organiserar verksamheter inom en bransch där utbudet av hälsotjänster ökar. Den ger även kunskaper inom ekonomi, organisering, marknadsföring och ledarskap där kundrelationer är viktiga. Efter utbildningen kan man arbeta som hälsoutvecklare, strateg inom hälso- och sjukvård, ekonom, verksamhetsansvarig, controller eller ekonom.

 
 

Socionom

Utbildningen inom Socionomprogrammet ger goda kunskaper om människor, deras levnadsvillkor och samhällets resurser. Man får praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem. dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Efter utbildningen kan man bland annat arbeta som socialsekreterare, konsult behandlingsassisten, biståndshandläggare eller inom kriminalvården, skolan eller organisationer för frivilligt socialt arbete.

 
 

Modevetenskap

Utbildningen inom modevetenskap ger redskap att tolka vår tids mode och trender. För detta krävs kunskaper om mode som visuellt uttryck, som kulturarv och materiell kultur, liksom om textila material och tekniker. Efter utbildningen kan man arbeta med livsstilsuttryck, design, mode och estetik.

 

Fristående kurser

Campus Helsingborg erbjuder ett tiotal fristående kurser. De flesta ges på plats Campus, men det finns även distansutbildning i juridik.

 
 

Utbildningar på masternivå

På campus Helsingborg finns fem olika masterutbildningar. De omfattar avancerade studier på två år och ger spetskompetens inom ett avgränsat område. Masterutbildningarna på Campus Helsingborg ges på engelska och man läser tillsammans med studenter från hela världen.

Energi- och miljöeffektiva byggnader

Service Management – Retail

Service Management – Supply Chain Management

Service Management – Turism

Strategisk kommunikation 

 
Stäng meny