BERÄTTA HUR DET GICK

Hoppas att ditt projekt gick bra och att stipendiet har hjälpt dig med att möjliggöra det du önskade. Vi ser gärna att du fyller i formuläret nedan så att vi kan få veta hur det gick.

Dina reflektioner är viktiga för att vi ska kunna veta hur ditt stipendium har fyllt sitt syfte. Vi vill även ha möjlighet att kunna visa på goda praktiska exempel på genomförda projekt.
Tack och lycka till!

Stäng meny