VI BLIR VÄRD FÖR NATIONELL SAMVERKANSKONFERENS 2017
Service Management studenternas examen 2009 Skylt med texten Lunds Universitet Campus Helsingborg

VI BLIR VÄRD FÖR NATIONELL SAMVERKANSKONFERENS 2017

 

ÅR 2017 ARRANGERAS DEN NATIONELLA KONFERENSEN HÖGSKOLA OCH SAMHÄLLE I SAMVERKAN (HSS) VID CAMPUS HELSINGBORG, LUNDS UNIVERSITET I SAMARBETE MED HELSINGBORGS STAD. KONFERENSEN SAMMANFALLER MED ATT LUNDS UNIVERSITET FYLLER 350 ÅR.

För någon en vecka sedan avslutades konferensen HSS2015, Högskola och Samhälle i Samverkan som arrangerades i Kalmar vid Linnéuniversitetet. Nu har stafettpinnen gått vidare. Nästa gång arrangeras konferensen i Helsingborg den 18-19 maj 2017. Campus Helsingborg står som värd tillsammans med Helsingborgs stad för en konferens som lockar upp till 400 deltagare.

Syftet med HSS-konferensen är att diskutera hur universitet och högskolor genom utbildning och forskning kan bidra till innovation för ökad tillväxt och konkurrenskraft för Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs samverkan mellan lärosätena och omvärlden. Konferensen riktar sig till politiker och andra beslutsfattare inom privat och offentlig sektor samt representanter från högskolor och universitet. HSS-konferensen är en viktig nationell mötesplats och plattform för att diskutera framtidens samverkansutmaningar.

Stafettpinnen hann knappt överlämnas innan förberedelsearbetet för arrangemanget HSS2017 hade startat. Både Campus Helsingborg och Helsingborgs stad står väl rustade för detta arrangemang. Campus som är en integrerad del av Lunds universitet men med en egen profil av gränsöverskridande, samverkan och nära relationer med samhället.

– Att få förtroendet att arrangera HSS2017 i Helsingborg är mycket roligt och glädjande säger Campus Helsingborgs rektor Jesper Falkheimer. Vi anser oss ha väldigt goda förutsättningar att genomföra en givande konferens kring samverkan mellan högskola och samhälle. Mycket tack vare Campus Helsingborgs profil och erfarenhet av gränsöverskidande samarbeten med det omgivande samhället. Men också för att vi har ett väldigt gott samarbete med Helsingborgs stad.

När konferensen väl anordnas år 2017 blir det för tionde gången och den sammanfaller med Lunds universitets 350-årsjubileum.

– Vi ser fram emot att anordna ett evenemang med extra stjärnglans och uppmärksamhet. Konferensen blir en del av Lunds universitets jubileumsfirande i samband med att vi firar 350 år som ett fullskaligt universitet i ständig utveckling, säger Pia Siljeklint, samverkanskoordinator och projektledare för HSS2017 vid Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Text: Kristina Karlén

Stäng meny