Den kommunala arbetsgivaren som varumärke

Den kommunala arbetsgivaren som varumärke

Många olika slags organisationer tillämpar idag arbetsgivarmärkning, exempelvis svenska kommuner. Arbetsgivarmärkning riktar sin kommunikation till blivande och befintliga medarbetare, och studien undersöker hur nyanställda medarbetare upplever en kommunal arbetsgivares arbetsgivarlöfte och varumärkeskommunikation. Kommuner är på de flesta svenska orter den största enskilda arbetsgivaren. De ansvarar för många olika områden inom den svenska välfärdsstaten som exempelvis skola, vård, socialtjänst, bostadsbyggande och infrastruktur. Till följd av att svenska kommuner har ett uppdrag att erbjuda tjänster inom ett stort antal olika verksamhetsområden är de även ovanligt diversifierade organisationer. Det är särskilt viktigt för diversifierade organisationer att ha en enhetlig och konsekvent varumärkeskommunikation eftersom det minimerar risken för att oönskade budskap sprids från medarbetarna. Studien mynnar bland annat ut i slutsatsen att möjligheten att bidra till samhället upplevs vara en viktig del av kommuners arbetsgivaridentitet. Dessutom visar studien hur arbetsgivarmärket är tätt knutet till kommuners varumärken.

Studien gjordes av Daniel och Viktor, studenter på Strategisk kommunikation på Campus Helsingborg som ett examensarbete för masterexamen.

För att läsa hela rapporten klicka här

 

Stäng meny