Finansiell samverkan mellan fem parter
Foto: studio-e.se

Finansiell samverkan mellan fem parter

Finansiell samverkan mellan fem parter

Söderåsens samordningsförbund Finsam är ett finansiellt samordningsförbund där fem parter ingår och där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Bjuvs och Åstorps kommuner ingår sedan den 1 januari 2015. Förbundet leds av en styrelse och mellan representanterna för de olika myndigheterna finns en ansvarig tjänsteman som arbetar 50 %.
En av förbundets inriktningar är att främja samverkan mellan parterna kring enskilda individers behov av rehabilitering samt stimulera till nya arbetsmetoder. Vi vill nu ta reda på om det finns kännedom om förbundet inom myndigheterna och om det bidragit till att samverkan utvecklats och i så fall hur. En annan fråga vi har är om det utvecklats nya arbetsformer.
De olika parternas organisationer är en av utmaningarna och kan vara ett hinder i samverkan. Har detta påverkat resultatet?

Projektet riktar sig exempelvis mot studenter med följande inriktning: Samhällsvetenskap, Arbetspsykologi, kommunikation.

Kontaktpersoner

Förbundsschef Finsam
Roger Törnquist
roger.tornqvist@astorp.se

Utvecklingsansvarig Åstorp
Sarah Lundberg
sarah.lundberg@astorp.se

Stäng meny