-CAMPUS VÄNNER -
CONNECTAR AKADEMI OCH NÄRINGSLIV

HEJ FÖRETAGARE!

Var med och bidra till studenters och näringslivets utveckling! Som medlemsföretag i Campus Vänner är Ni med och bygger framtiden för Helsingborgsregionen. Vi på Campus Vänner utgör bron mellan studenter vid Campus Helsingborg och näringslivet. Vi arbetar för ett inspirerande utbyte mellan teori och praktik, vilket vi är säkra på leder till nya kunskaper samt långvariga relationer.

Vår vilja är att arbetslivet ska integreras i studierna och vice versa, och därför behöver vi Er hjälp. Genom att som företag bli medlem i Campus Vänner blir ni delaktiga i vårt samarbete med Campus Helsingborg och kan komma i kontakt med blivande talanger och bidra till en utveckling av Helsingborgsregionen.

Som medlem i Campus Vänner kan Ni på ett effektivt sätt komma i kontakt med studenter till praktikplatser, extrajobb, inspiration och hjälp med examensarbete samt arbete efter studierna.

Ett medlemskap i Campus Vänner kostar 10 000 kronor, varav 500 kronor är medlemsavgift och 9 500 kronor en avdragsgill serviceavgift.

Som medlem får man bland annat:

  • Exponering av företaget
  • Ny insikter och ligga i framkant av er bransch
  • Ta del av aktuell forskning och nya rön
  • Möjlighet att identifiera och rekrytera talanger
  • Vara med och bygga en framtidsregion
  • Vara en del av ett intressant och spännande nätverk
  • Skapa aktiviteter tillsammans med Campus Vänner
Bild på företagare

Vår senaste medlem!

Vi välkomnar My-E-Health som nya medlemmar!

Antal medlemmar i Campus Vänner

Vill du veta vilka utbildningar som finns på Campus Helsingborg?​

Några företag som berättar om varför de är medlemmar i Campus Vänner

”För oss är det viktigt med en stark region och ett starkt universitet. Att vara med i Campus Vänner ger oss möjlighet att stödja utveckling av regionen och få tillgång till ett nätverk av näringsliv och studenter. Campus Vänner är bryggan mellan näringsliv och studenter som dessutom stödjer studenterna i form av bl a stipendium. Vi har många bra exempel där vi genom Campus Vänner tagit hjälp av studenter både med projekt och med praktik men även en del som har fått permanent anställning.”

Ulf Nilsson, VD på DHL Global Forwarding

”Edument är ett Kunskapsbolag som levererar utbildningar och experttjänster i stora delar av världen. Vi valde att bli medlemmar i Campus vänner för att kunna vara med och bidra, utveckla och motivera Kunskaps överföring i vår region. Vi tror också att ett närmare samarbete med skolor och universitet hjälper oss i vår rekrytering av duktiga och drivna studenter. Acke Salem VD & Grundaren av företaget Edument

”Navet var engagerade redan vid bildandet av Campus Vänner och har varit medlemmar sedan första dagen. För oss som tjänsteföretag i regionen är det avgörande för vår egen rekryteringsbas att högskolorna i regionen utvecklas och att olika samverkansformer med näringslivet etableras. Campus Helsingborg är en viktig och växande del av Lunds Universitet och vår region måste öka andelen högskoleutbildade. Detta är den andra anledningen till att vi finner det angeläget att vara medlemmar i Campus Vänner och därigenom stödja det arbetet. Göran Hellström, CEO, Partner, på Navet AB

Stäng meny