Hållbart byggande – med framtidens utmaningar i fokus.

Hållbart byggande – med framtidens utmaningar i fokus.

Framtiden står inför en rad olika utmaningar, där byggbranschen spelar en nyckelroll i såväl klimatförändringar som samhällsplanering. WSP har idag ett koncept kallat Future Ready som bygger på att tillgodose framtidens problem ur ett hållbart perspektiv när man bygger ett samhälle idag. Genom att identifiera de utmaningar som är mest relevanta för byggherrar och sedan hitta lösningar som motiverar byggaktörer att investera i en framtidssäkrad produkt som tillgodoser dagens problem men även möter framtidens utmaningar. Vi kommer titta på detta ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Efter vissa justeringar gällande frågeställningar, till att träffa fler byggaktörer lokalt samt fler digitala intervjuer kommer de fortfarande kunna genomföra projektet. 

Studerar:
Byggteknik med arkitektur

Namn:
Alice Hedlund och Maja Nyström

Beviljat belopp:
6800 SEK

Stäng meny