Stipendium för en studie om hur crowd logistics utvecklar sista milen-leveranser

Stipendium för en studie om hur crowd logistics utvecklar sista milen-leveranser

Stipendium för fältstudier i Stockholm.

Johanna och Petra ansökte om 5000 kr i stipendium från Campus Vänner för att möjliggöra en fältstudie till deras kandidatuppsats inom logistik. Syftet med uppsatsen var att skapa en djupare förståelse för hur och varför företag använder sig av crowd logistics som ett leveransalternativ till kunden. För att ta reda på detta ville de intervjua företag i Stockholm som redan har börjat använda sig utav metoden. De intervjuade även lokala företag runt om i Helsingborg men ingen av dessa använde sig av crowd logistics ännu.

Genom Campus Vänner stipendium kunde studenterna täcka resekostnader för tre resor till Stockholm tur & retur. Där genomförde de intervjuer med företag såsom IKEA och Ica som använder sig av crowd logistics, vilket blev ett stödjande underlag för deras kandidatuppsats. Studenterna hoppas att deras studier kan vara ett hjälpmedel för de lokala företagen i Helsingborg som ännu inte utvecklat eller kommit igång med det nya leveransalternativet. Med tanke på den ökade digitaliseringen inom verksamheters alla delar blir deras studie relevant för de företag som vill utöka leveransalternativen samt transportföretag som vill utveckla just crowd logistics.

Stipendieansökan: Fältstudier i Stockholm

Projektnamn: Jag vill ha det nu! En studie om hur crowd logistics utvecklar sista milen-leveranser

Student: Johanna Weidenmark och Petra Boström

Beviljat belopp: 5000 kr

Slutdatum för projektet: 24 maj 2017

Stäng meny