Kommunikationens betydelse för framgång
Campus Helsingborgs lokaler

Kommunikationens betydelse för framgång

Gränsöverskridande samarbeten bidrar till att hitta lösningar på framtidens frågor. Därför satsar Campus Helsingborg på tillämpad forskning i nära samverkan mellan universitetet, staden, näringslivet och omvärlden. Forskning om kommunikationens betydelse för framgång är ett område som det forskas mycket kring på Campus Helsingborg. Läs mer om detta och mycket annan spännande forskning som bedrivs på Campus Helsingborg genom att klicka på länken nedan.

Läs mer

Lämna ett svar

Stäng meny