LEK HELA VÄGEN FRÅN KNUTPUNKTEN TILL CAMPUS HELSINGBORG

LEK HELA VÄGEN FRÅN KNUTPUNKTEN TILL CAMPUS HELSINGBORG

terminal1

Helsingborgs stad har i samarbete med Campus vänner och AkzoNobel förvandlat Terminalgatan till ett mer levande stråk som bjuder in till kreativitet och aktivitet. Den 22 september klockan 11:30 inviger vi det nya stråket. Välkommen att medverka.

Vägen från Knutpunkten till Campus bjuder nu på mer färg och grönska med bland annat färgade gångbanor, bättre belysning, klätterväxter, en stipendievägg och kreativa aktivitetsytor. Förhoppningen är att stråket upplevs lite gladare, piggare och roligare för de som passerar. Studenter från Campus har varit med och utformat en del av sträckan under ledning av Andreas Enelind, gatukonstnär.

-Detta område står inför en fantastisk utveckling den kommande tiden. Då är det viktigt att redan nu bidra till att skapa effektiva, trygga och spännande vägar och stråk. Det är extra roligt att studenterna har engagerat sig, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

-Utgångspunkten var att utveckla sträckan på ett grönt, lekfullt och tryggt sätt med ett inslag av gatukonst i stadsmiljön och det tycker jag att vi har lyckats med här, säger Tomas Rödin, stadsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande.

I samarbete med AkzoNobel har asfalten fått nya färger som ska bidra till en tryggare och trevligare miljö.

-Här har vi fått möjligheten att använda färger på ett nytt och spännande sätt för att skapa en bättre helhetsupplevelse och ökad trygghetskänsla, säger Per Nimér, design manager AkzoNobel.

Invigning 22 september klockan 11:30 Studenter från Campus medverkar. Det bjuds även på studentpoesi och underhållning av DJ Abbylito.

Program:

11:30 Stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr berättar om projektet

11:35 Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande, och Thomas Rödin, stadsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande, talar

11:45 Anne-Cathrine Hartmann, AkzoNobel, talar

11:50 Kristina Jarring, Campus vänner, talar

Välkommen till den nya Terminalgatan!

För mer information kontakta:

Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare Tel: 042-105895, e-post: martin.hadmyr@helsingborg.se
Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande Tel: 0703-01 07 26
Thomas Rödin, stadsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande Tel: 073-708 50 96
Per Nimér, design manager AkzoNobel Tel: 040-35 51 86, e-post: per.nimer@akzonobel.com

Om Oceanhamnen och H+

Ombyggnaden av Terminalgatan är en del i arbetet att skapa tydligare kopplingar till den nya stadsdelen Oceanhamnen. Den ingår i H+ som är ett pågående långsiktigt stadsförnyelseprojekt i Helsingborg. Området för H+ är avgränsat och består idag av hamn- och industriområden, centralt och attraktivt beläget i staden. Målsättningen är att skapa 100 hektar blandad stad med bostäder, utbildning, kontor, service och handel.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Stäng meny