Miljövinster med digital övervakning inom hemtjänsten
Miljövinster med digital övervakning inom hemtjänsten

Miljövinster med digital övervakning inom hemtjänsten

Under kursen Green Logistics gjorde tre logistikstudenter från Campus Helsingborg ett projektarbete där de på uppdrag av Klippans kommun skulle undersöka möjligheter att genomföra miljöbesparingar genom digital övervakning nattetid inom hemtjänsten. Studenterna analyserade statistik i form av körjournaler och ruttbeskrivningar för att kunna hitta sätt att göra äldrevården mer miljövänlig. Klippans kommun ville ta reda på om digital teknik i form av kameror som reagerar på rörelse skulle kunna minimera resor för personalen under nattetid. Förutom en miljöbesparing så behöver inte de brukare som bara behöver tillsyn inte bli störda i onödan.

”Det var väldigt lärorikt att få göra detta på ett verkligt företag. Det öppnade upp synen för jobbmöjligheter inom vården genom t.ex. strategisk planering.” säger Rossie, Paulina och Astrid.

Ingela Holmström, avdelningschef för äldreomsorgen på Klippans kommun är den som har varit beställare av uppdragen. Utifrån de behov som Ingela och klippans kommun hade så mynnade det ut i tre olika projektarbeten. Ett av dem genomförde Rossie, Paulina och Astrid som alla studerar Logistics Service Management.  Ingela berättar att en del av handlingsplanen för hennes verksamhet var att ruttoptimera de hembesök som hemtjänsten gör. De behövde hjälp och med nya perspektiv se över miljöbesparingar inom logistiken och rutoptimeringen som i dagsläget görs av undersköterskor. Ingela fick kontakt med Miljöbron och efter samtal med dem så mynnade det ut i tre olika projektarbeten. Projektarbetena genomfördes under 2017 och redovisades för Ingela och hennes kollegor av studenterna när de var färdiga.

I undersökningen kom studenterna bland annat fram till att hemtjänsten har många bilar och vissa ganska stora och drar mycket bensin, de har inga elbilar alls. Under dagtid skulle personalen kunna använda el-cyklar istället för bilar, i alla fall när det gäller transport inom det tätbebyggda området. Men när det gäller nattetid och ute på landsbygden är det både säkrast mer effektivt att använda bilar.

När vi frågar Ingela om de skulle kunna tänka sig att jobba med studenter igen så svarar hon glatt: ”Absolut! Jaadå! De var väldigt proffsiga och vi kommer att göra många av dem sakerna som de kom fram till” Ingela berättar att de kommer att köpa in el-cyklar till personalen samt att de använder studenternas material som underlag för vidare planering.

Vi frågar studenterna vad är det som är roligt med att studera Logistiks Service Management? ”De svarar att synen på logistik förändras och fler verksamheter behöver det. Det handlar inte bara om det traditionella inom lager och transport. Det är kul, man löser problem och det finns stora valmöjligheter på arbetsmarknaden”.

Projektarbetet genomfördes som en del i en kurs som studenterna läser i början på deras femte termin. Kursen heter Green Logistics och kan göras som ett projektarbete. Rossie, Paulina och Astrid berättar att det är bra att få kontakt med företag under studietiden för att få erfarenhet. De ser ett behov av praktik under utbildningen för att få erfarenhet att ta med sig när man ska söka jobb.


Rossie Nordqvist Görtz, Paulina Gruzka & Astrid Asp

Studenterna berättar att de under projektets tid fick mycket hjälp av Miljöbron som är en organisation som hjälper studenter och företag med uppdrag och handledning kring examens- och projektarbeten.
Vill du läsa mer om Miljöbron klicka här.

Stäng meny