MÖT ANNIKA DOLK

MÖT ANNIKA DOLK

annika_dolk

Annika Dolk, Stiftelserektor/VD Folkuniversitetet

Vad arbetar du med just nu? Vad har du gjort tidigare?

Jag är rektor för Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet och VD för folkuniversitetets förlag sedan fem år tillbaka. Dessförinnan var jag rektor för Johannes Hedberggymnasiet I Helsingborg, som är en friskola som drivs i Folkuniversitetets regi.

Varför vill du engagera dig för Campus Vänner? Vad hoppas du kunna bidra med i styrelsearbetet?

Utbildning är grunden för ett demokratiskt samhälle och jag har hela mitt yrkesverksamma liv arbetat för att alla människor ska få känna glädjen i att lära och utvecklas. I vårt nordvästra hörn av Skåne ligger vi långt under resten av landet vad gäller andel av befolkningen som har en minst 3-årig eftergymnasial utbildning. Det har en stor betydelse att människor som bor här har tillgång till det universitetet har att erbjuda och det är viktig att kunna locka unga människor från andra delar av Sverige att prova på att bo i regionen och se vad den och Helsingborg har att erbjuda. Att arbeta för ett starkt Campus, fyllt av studenter, är att arbeta för en breddad rekrytering till universitetsstudier och därmed en bättre framtid för regionen.

Jag hoppas kunna bidra med mitt brinnande engagemang för det livslånga lärandet, min kunskap om hur unga människor tänker och min erfarenhet av att samarbeta med Lunds universitet.

Tycker du att samarbetet mellan regionens näringsliv och Campus Helsingborg fungerar bra? Vad kan eventuellt förändras?

Ja, jag tycker näringslivet i nordvästra Skåne insett att studenter med en akademisk examen är en tillgång för företag, för att inte säga en nödvändighet. Och jag tycker staden på ett storstilat sätt bidrar till att samarbetet fungerar väl. Som helsingborgare är jag stolt över att berätta för kontakter vid Lunds universitet om hur staden inte bara stöttar studenter, med till exempel kårhus och byggande av studentbostäder utan dessutom med ett hundraprocentigt engagemang för Campus i sig själv.

Hur skulle du beskriva Campus Helsingborg och Campus Vänner för en person som inte visste något om någondera?

Campus Helsingborg är en del av Lunds universitet där näringsliv och akademi möts ”på riktigt”. Där finns unika utbildningar – som Service management och Strategisk kommunikation, men också breda som lärarutbildningen och socionomutbildning. Campus Vänner är en förening vars syfte är att verka för att Campus ska växa i storlek och betydelse, samt att öka kontaktytorna mellan universitetet och näringslivet så att fler unga människor väljer att studera i Helsingborg och efter examen bosätta sig i vår del av Skåne och med sin kunskap bidra till att regionen utvecklas.

Stäng meny