MÖT EMMA NILSSON
EMMA NILSSON

MÖT EMMA NILSSON

emma_nilsson

Emma Nilsson, Delägare Pyramid Communication

Vad arbetar du med just nu? Vad har du gjort tidigare?

Jag arbetar som varumärkesstrateg och projektledare på b2b-reklambyrån Pyramid. Ett otroligt spännande jobb där jag har förmånen att träffa intressanta företag som står inför intressanta, ibland stora, utmaningar.

Svenskt näringsliv, inte minst tillverkningsindustrin, har länge levt väl på produktkvalitet, relationer och lång historia. På dagens globala marknad där nya leverantörer gör entré varje dag och information färdas snabbare än någonsin är detta inte längre tillräckligt. Utmaningen för de företag som vill fortsätta att vara framgångsrika är att identifiera sin mest köpdrivande konkurrensfördel och kommunicera den med kompromisslös disciplin. När jag tillfälligtvis tappar självdistans (det händer) brukar jag säga att jag arbetar i svensk BNP:s tjänst.

Förutom ett antal år i reklambyråvärlden är min bakgrund inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i ett antal olika b2b-branscher, såsom finans, telekom och hightech. En kanske inte helt logisk följd av 5 års juridikstudier parallellt med kurser i nationalekonomi och rättssociologi vid Lunds universitet.

Varför vill du engagera dig för Campus Vänner? Vad hoppas du kunna bidra med i styrelsearbetet?

Jag ser en stark utveckling av Campus Helsingborg som en nödvändig förutsättning för en stark utveckling av näringslivet i nordvästra Skåne. Vilket i sin tur är en förutsättning för bra livskvalitet för de människor som bor här. I mitt arbete ser jag med jämna mellanrum hur brist på utveckling i själva verket är lika med regress. Det som stannar av går obönhörligen bakåt i relation till en omvärld som springer framåt. Det är ett öde jag absolut inte önskar den region jag valt att leva och uppfostra mina barn i.

Mitt bidrag i styrelsearbetet blir inledningsvis att skapa tydlighet i Campus Vänners syfte och långsiktiga mål; vad vi tror på och varför ska andra tycka att det är viktigt. Campus Vänner har olika målgrupper och behöver kommunicera med var och en av dem på ett relevant sätt. Vårt erbjudande och vilka fördelar det innebär för respektive målgrupp kommer att bli tydligare. Längre framöver hoppas jag vara en del i att utveckla Campus Vänners erbjudande till att omfatta nya spännande områden.

Tycker du att samarbetet mellan regionens näringsliv och Campus Helsingborg fungerar bra? Vad kan eventuellt förändras?

Som näringsidkare i Helsingborg är det lätt att svara nej, eller att det absolut skulle kunna bli bättre, men ett hälsosamt mått av självkritik är på sin plats. Det är enkelt att som företag luta sig tillbaka och tycka att initiativen borde komma från Campus eller ”någon annan”, men ett fruktsamt samarbete mellan näringsliv och den akademiska världen bygger på ömsesidigt engagemang. På Pyramid har vi bara mycket positiva erfarenheter av praktikanter och övrigt utbyte med Campus Helsingborg, men det kräver att man avsätter tid och resurser. Jag förstår att det inte är enkelt för alla företag.

Jag tror att lättillgänglighet och enkelhet är nyckelord för att förbättra samarbetet. Jag vet att det finns väldigt mycket engagemang och vilja till samverkan med Campus i regionens näringsliv, men som alla företagare vet är brist på tid den största utmaningen. Tröskelvärdet för att tänka ”Det blir för krångligt, vi avvaktar nästa tillfälle” är lågt. Campus Vänner kan inte förlänga dygnet, men vi kan förkorta beslutsprocessen och göra beslutet enklare att fatta.

Hur skulle du beskriva Campus Helsingborg och Campus Vänner för en person som inte visste något om någondera?

Campus Helsingborg är en ung, modern och framåtsträvande del av Lunds universitet, som erbjuder en unik kombination av spetskompetens inom sina ämnesområden och konkret utbyte och samverkan med näringslivet i regionen. Campus Vänners uppgift är att skapa förutsättningar för just det – mesta och bästa möjliga utväxling mellan universitetet och näringsliv.

Stäng meny