Näringslivet sluter upp för studenterna i Helsingborg
Studenter pratar om milleniumdialogen

Näringslivet sluter upp för studenterna i Helsingborg

Brobyggare. Kompis. Guide. Inspiratör.

Campus Vänner är en betydande mötesplats och bro mellan universitetet och näringslivet i regionen.
Som en del i studierna har en grupp studenter på Campus Helsingborg har varit med och utvecklat Campus Vänners digitala kommunikation genom att utveckla en app och att göra Campus vänners hemsida mer målgruppsanpassad och attraktiv.

Detta är ett exempel på hur studenter med kunskaper från deras utbildning kombinerat med engagemang, nyfikenhet och insikter om hur ungas kommunikationsmönster ser ut kan kombinera teori och praktik.

Läs hela artikeln här

Lämna ett svar

Stäng meny