OMVÄNT MENTORSKAP

Bli mentor för ett företag

Att vara mentor innebär att du får en möjlighet att knyta värdefulla kontakter med personer inom ledande befattningar. Du får även värdefulla erfarenheter för din personliga utveckling och en möjlighet att testa teori med praktik. Många arbetsgivare är intresserade av den yngre generationen och behöver dig för att pplever en stor utmaning vad gäller att attrahera och behålla rätt medarbetare i framtiden. Genom att fundera över och kontinuerligt bygga sitt ”arbetsgivarvarumärke” skapar arbetsgivare goda förutsättningar att lyckas såväl med att rekrytera den kompetens man önskar som att få de medarbetare man har att känna stolthet. För att lyckas måste man också hålla sig uppdaterad om vad olika generationer värderar i sitt arbetsliv. Genom omvänt mentorskap kan du som student ge verktygen som företagen behöver för att lyckas.

Dagens arbetsgivare behöver dig som student för att kunna få en bra inblick i dessa frågor. Diskussioner i ett mentorskapsprogram kan t.ex. handla om employer branding, ledarskap, kommunikation, kundlojalitet, sociala medier och mycket mer.  

Vill du vara rådgivare åt ett företag?

Vill du vara med och påverka hur företag arbetar?

Gillar du utmaningar och att dela med dig av dina erfarenheter till arbetsgivare?

Upplägg

Är du intresserad av att bli mentor så börjar vi med att Vi tycker att det är viktigt att du som mentor formar era träffar tillsammans för att det ska passa era förväntningar och förhoppningar. Vi har tagit fram några grundläggande riktlinjer för att rama in upplägget och göra det enkelt för er att komma igång.

  • Vid ett första förutsättningslöst möte känner ni som mentor  och adept om matchningen känns bra
  • Ni bestämmer själva tid och frekvens på upplägget
  • Ett bra riktmärke att ni träffas 4-6 gånger för att det ska bli kontinuitet
  • Mentorskapsprogrammet pågår under 12 månader från det att ni har blivit matchade
  • Du som mentor skall inte belastas med några kostnader. Väljer paret att äta lunch eller fika betalar adepten
  • Var tydlig med era förväntningar vid första mötet och bestäm en individuell plan

Ta chansen och bli mentor du också!

När du har anmält ditt intresse så blir du kontaktad för vidare frågor för matchning.

Är du intresserad av att medverka som antingen adept eller mentor eller bara vill veta mer om upplägget kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

Erfarenheter från tidigare adepter och mentorer

Företagare och student i omvänt mentorskap

Student i Strategisk kommunikation rådgivare åt tidningschef

Under året har vi haft igång omkring 15 par som träffats genom ”Omvänt mentorskap”. Genom att ha en student som mentor kan företagen få kunskap om den unga generationens syn på alltifrån medarbetarskap till hur man skapar synlighet i digitala medier. Anna Snellman, masterstudent i strategisk kommunikation, är mentor åt Jannik Hansen, tidningschef på Hallå-tidningarna i Skåne.

Läs ett reportage om deras erfarenheter kring Omvänt mentorskap och vad de har pratat om när de har träffats.

Kristina och Sofie Omvänt mentorskap

Studenter kan vara en del av företagens omvärldsbevakning

"Val av arbetsgivare sker mer på grund av vad studenter/vänner som man har förtroende för väljer än vad som finns annonserat på LinkedIn. Jag insåg snabbt att ett antal "sanningar" inte stämde."
Detta säger Kristina Jarring Lijla som är ordförande i Campus Vänner. Hon har varit adept till Sofie Bergdahl som har studerat Service Management, numera VD för studentkonsultbolaget Lunicore.
Läs Kristinas artikel där hon berättar om deras erfarenheter och reflektioner.

Kontakta oss om du är intresserad av Omvänt mentorskap

Stäng meny