Campus Vänner Connects Program

På Campus Vänner tycker vi det är viktigt att ständigt utveckla nya möjligheter att utbyta kompetens och erfarenhet. Därför har vi tagit fram ”Campus Vänner Connects Program” – ett nytt, modernt sätt för studenter och arbetsgivare att mötas.

Campus Vänner Connects Program är ett utbytesprogram där du teamar upp med en student och under två terminer tillsammans djupdyker i fem samhällsrelevanta ämnen, framtagna tillsammans med forskare på Campus Helsingborg. På er sjätte och sista träff väljer ni själva om ni vill diskutera ett nytt ämne eller återkoppla till något av de föregående ämnena.

Campus Vänner Connects Program har utvecklats för att möjliggöra fördjupat idé- och kunskapsutbyte mellan arbetsgivare och studenter i nutidsrelevanta frågor. Vi vet att det finns massa kunskap som väntar att få delas och det finns bara vinnare när olika perspektiv möts. 

Matchningen mot en student görs av Campus Vänner och för att du ska kunna få ett så givande utbyte som möjligt vill vi veta dina förväntningar på programmet. Det kan t.ex. vara önskemål om en specifik utbildning, ett intresse eller något annat du är nyfiken kring. Ju tydligare dina förväntningar är desto bättre matchning. Därefter gör vi vårt bästa för att matcha det så bra vi kan. 

Är du nyfiken och vill veta mer om upplägget eller vad det innebär att delta, hör av dig till oss.

Är du intresserad av att medverka, fyll i formuläret nedan.

Upplägg

Tillsammans med forskare på Campus Helsingborg har vi tagit fram frågor inom fem högst relevanta ämnen som alla företag arbetar med. Dessa frågor är framtagna för att utmana hur ni brukar se på dessa ämnen samt få en inblick i vilka frågor som som forskarna på Campus också ställer sig för tillfället.P– Varje program startar med en kick-off för att presentera upplägget och vilka ämnen som ingår för året

– Ni bestämmer själva tid och frekvens på upplägget. Enda kravet är att ni ska hinna träffas och diskutera alla ämnena för programmet innan avslut.
– Programmet pågår under två terminer (oktober-maj). Gemensam avslutning innan vårterminens slut.
– Frågorna vi presenterar är några av de frågor inom varje ämne ni ska diskutera. Men vill man komplettera med fler frågor inför era träffar så är det självklart ok. Ni som företag kanske har ytterligare frågeställningar ni vill ha nya perspektiv på.
– Var tydlig med era förväntningar vid första mötet och bestäm ni vill lägga upp era diskussioner.

Ta chansen att få ta del av ny kunskap och nya perspektiv!

Erfarenheter från tidigare adepter och mentorer

Företagare och student i omvänt mentorskap

Student i Strategisk kommunikation rådgivare åt tidningschef

Under året har vi haft igång omkring 15 par som träffats genom ”Omvänt mentorskap”. Genom att ha en student som mentor kan företagen få kunskap om den unga generationens syn på alltifrån medarbetarskap till hur man skapar synlighet i digitala medier. Anna Snellman, masterstudent i strategisk kommunikation, är mentor åt Jannik Hansen, tidningschef på Hallå-tidningarna i Skåne.
Läs ett reportage om deras erfarenheter kring Omvänt mentorskap och vad de har pratat om när de har träffats.

Kristina och Sofie Omvänt mentorskap

Studenter kan vara en del av företagens omvärldsbevakning

"Val av arbetsgivare sker mer på grund av vad studenter/vänner som man har förtroende för väljer än vad som finns annonserat på LinkedIn. Jag insåg snabbt att ett antal "sanningar" inte stämde."
Detta säger Kristina Jarring Lijla som är ordförande i Campus Vänner. Hon har varit mentor till Sofie Bergdahl som har studerat Service Management, numera VD för studentkonsultbolaget Lunicore.
Läs Kristinas artikel där hon berättar om deras erfarenheter och reflektioner.

Kontakta oss om du är intresserad av Campus Vänner Connects Program

Stäng meny