Få en student som mentor

Många arbetsgivare upplever en stor utmaning vad gäller att attrahera och behålla rätt medarbetare i framtiden. Genom att fundera över och kontinuerligt bygga sitt ”arbetsgivarvarumärke” skapar man goda förutsättningar att lyckas såväl med att rekrytera den kompetens man önskar som att få de medarbetare man har att känna stolthet. För att lyckas måste man också hålla sig uppdaterad om vad olika generationer värderar i sitt arbetsliv.

Campus vänner erbjuder alla medlemmar denna möjlighet genom konceptet ”Omvänt mentorskap”. Det som skiljer detta mentorskapsprogram från andra är att studenten är mentor och du som medlem i Campus Vänner är adept.

Matchningen mot en student görs av Campus Vänner och för att du ska kunna få ett så givande utbyte som möjligt vill vi veta dina förväntningar på mentorskapet. Det kan t.ex. vara önskemål om en specifik utbildning, ett intresse eller något annat du är nyfiken kring. Ju tydligare dina förväntningar är desto bättre matchning.

Är du nyfiken och vill veta mer om upplägget eller vad det innebär att vara adept, hör av dig till oss.

Är du intresserad av att medverka som adept fyll i formuläret nedan.

Upplägg

Vi tycker att det är viktigt att ni som adept och mentor formar era träffar tillsammans för att det ska passa era förväntningar och förhoppningar.
Vi har tagit fram några grundläggande riktlinjer för att rama in upplägget och göra det enkelt för er att komma igång.

– Vid ett första förutsättningslöst möte känner ni som mentor och adept om matchningen känns bra
– Ni bestämmer själva tid och frekvens på upplägget. Ett bra riktmärke är att ni träffas 4-6 gånger för att det ska bli kontinuitet
– Mentorskapsprogrammet pågår under 12 månader från det att ni har blivit matchade
– Mentorn skall inte belastas med några kostnader
– Väljer ni att äta lunch eller fika betalar du som adept
– Var tydlig med era förväntningar vid första mötet och bestäm en individuell plan

Ta chansen och bli adept du också!

Erfarenheter från tidigare adepter och mentorer

Företagare och student i omvänt mentorskap

Student i Strategisk kommunikation rådgivare åt tidningschef

Under året har vi haft igång omkring 15 par som träffats genom ”Omvänt mentorskap”. Genom att ha en student som mentor kan företagen få kunskap om den unga generationens syn på alltifrån medarbetarskap till hur man skapar synlighet i digitala medier. Anna Snellman, masterstudent i strategisk kommunikation, är mentor åt Jannik Hansen, tidningschef på Hallå-tidningarna i Skåne.
Läs ett reportage om deras erfarenheter kring Omvänt mentorskap och vad de har pratat om när de har träffats.

Kristina och Sofie Omvänt mentorskap

Studenter kan vara en del av företagens omvärldsbevakning

"Val av arbetsgivare sker mer på grund av vad studenter/vänner som man har förtroende för väljer än vad som finns annonserat på LinkedIn. Jag insåg snabbt att ett antal "sanningar" inte stämde."
Detta säger Kristina Jarring Lijla som är ordförande i Campus Vänner. Hon har varit mentor till Sofie Bergdahl som har studerat Service Management, numera VD för studentkonsultbolaget Lunicore.
Läs Kristinas artikel där hon berättar om deras erfarenheter och reflektioner.

Kontakta oss om du är intresserad av Omvänt mentorskap

Stäng meny