Omvärldsanalys för ökat invånarengagemang

Kartlägg hur andra aktörer arbetar för att skapa ett större engagemang hos invånarna när det gäller frågor kopplade till staden.

Verksamhet

Helsingborgs stad är Skånes näst största kommun med drygt 135 000 invånare. Stadens historia sträcker sig tillbaka till vikingatiden och har genom tiden varit plats för många stridigheter, vilket har gett staden flera idag kulturhistoriskt starka värden. Helsingborg är en central del i Nordvästra Skåne där det även finns många natursköna områden och mycket stor- såväl som småskalig livsmedelsproduktion. Idag är Helsingborg en logistiknod i Nordvästra Skåne, där hamnen, järnvägen och bilvägarna möjliggör godstransporter både internationellt och nationellt. Stadens strategiska läge vid Öresund gör också att många mindre industrier verkar i området.

På Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad arbetar man med områden såsom bygglov, gator, skötsel av stränder, parker, kartproduktion, långsiktig strategisk planering, hållbar stadsplanering samt en hel del annat.

Uppgift

Det finns en fråga som Stadsbyggnadsförvaltningen, likt väldigt många andra aktörer runt om i världen, funderar över: Hur skapar man ett större engagemang hos invånarna när det gäller frågor kopplade till staden? Det kan exempelvis röra sig om att tycka till när kommunen tar fram planer och program, vara med och bidra till en minskad nedskräpning, engagera sig i stadens utveckling mm.

Syftet med uppdraget är att göra en omvärldsanalys för att kartlägga om det finns goda exempel runt om i världen på initiativ som ökat invånarengagemanget. Vilka var nyckelfaktorer för att nå framgång? Finns det initiativ som inte alls har lyckats? Kan man dra några lärdomar av dessa? Avgränsningen i uppdraget är att enbart studera digitala verktyg/strategier.

Avslutningsvis ska omvärldsanalysen sammanfattas i en skriftlig rapport där även studenternas egna tankar och förslag på lösningar ska diskuteras.

Uppdragsgivare: Helsingborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen
Förkunskaper: Vi tror inte att det spelar så stor roll vad du studerar så länge du finner uppdraget intressant
Omfattning: Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 10-20 timmar på uppgiften som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget är utformat för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att försöka para ihop dig med en annan sökande.
Plats: Helsingborg
KontaktpersonMalin Planander
malin@miljobron.se
0732-75 04 29

ANSÖK HÄR

Stäng meny