Optimering av källsortering i renoveringsprojekt

Optimering av källsortering i renoveringsprojekt

Syftet med projektet är att hjälpa byggbranschen optimera sin källsortering i renoveringsprojekt och vid projektets slut kunna ge konkreta förslag på hur byggbranschen kan göra detta. Projektet innefattar intervjuer med platschefer och projektchefer vid NCCs aktuella renoveringsprojekt i region sydväst samt en intervju med en säljare hos en avfallsentreprenör. Annan litteratur och regelverk används också som hjälpmedel för att kunna förstå de krav och mål som finns inom branschen när det kommer till avfallshantering. Målet är att komma fram med konkreta förslag på hur byggbranschen kan minska andelen osorterat avfall i renoveringsprojekt och på så sätt öka hållbarheten.

Namn:
Elina Hedlund och Josefine Thunström

Studerar:
Byggteknik med arkitektur

Beviljat belopp:
5500 kronor

 

Stäng meny