top of page

Frukostmöte 26 september - Studenter och näringsliv - samverka för tillväxt

Hitta rätt kompetens i rätt tid - ökad tillväxt eller bitter undergång? Som företag behöver du rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. Kompetensförsörjning är en avgörande faktor för tillväxt och för många företag är medarbetarnas kompetens central eftersom kunskap blivit en allt viktigare konkurrensfaktor. Men hur ska man göra för att hitta rätt kompetens? Hör Johan Kallin, VD på Nowaste, dela med sig av sina erfarenheter. För mer information och anmälan klicka här.

Comments


bottom of page