top of page

Presentera uppsats på internationell konferens i Schweiz

Stipendium möjliggjorde för masterstudent att åka till Schweiz för att presentera sin uppsats på en internationell konferens för ingenjörer. Mitaliya Mokhava studerade på masterprogrammet Energieffektiv och Miljöbyggande Design (Energy-efficient and Environmental Building Design) och blev beviljad 11 000 kr från Campus Vänner för att kunna medverka på ”The conference on Advanced Building Skins” i Bern, Schweiz. Syftet med den årliga konferensen är att bidra till en tvärvetenskaplig, integrerad planeringsmetod av arkitekter, ingenjörer, forskare, tillverkare och byggindustrin för att minska energiförbrukningen av byggnader. Det skapas därmed en plattform för de olika aktörerna att samlas på för att ta lärdom av varandra och utveckla nya sätt att tänka hållbart inom byggindustrin. Under konferensen fick Vitaliya Mokhava möjlighet att presentera sin uppsatsavhandling, "Design method for driving the solar control mechanism selection", inför samtliga deltagare. Genom att dela med sig av innehållet från masteruppsatsen kunde studenten få feedback och frågor från specialister med erfarenhet inom branschen. Det påverkade arbetet positivt då studenten kunde utveckla sin tankegång samt samla på sig ytterligare empiriskt material som visade sig vara relevant för uppsatsen. Utöver detta fick studenten nya internationella kontakter inom branschen samt betydelsefulla kunskaper som kompletterat utbildningens innehåll. Stipendieansökan: Masteruppsats i energieffektiv och miljöbyggande design Student: Vitaliya Mokhava Beviljat belopp: 11000 kr Slutdatum för projektet: 3 oktober 2017

댓글


bottom of page