STIPENDIATER VÅREN 2016
Stipendiater vår 2016

STIPENDIATER VÅREN 2016

Stipendiater vår 2016

Stipendiater våren 2016

Julia Clausson och Michelle Larsson

Deltagande i tandemsstafetten i Lund. Behöver köpa en ny tandemcykel. Vill delta i eventet för att öka gemenskapen på Campus och med Lunds universitet.

Beviljat belopp: 5 000 kr

Max Kriefall

Master-student som studerar Service Management.

”Researching the servant leadership theory and the risks, possibilities and problems to implement it in reality”

Har ansökt om medel för att kunna åka till Tyskland två gånger för att samla material till sin uppsats.

Beviljat belopp: 8 000 kr

Anna Spitzkat

Master-student som studerar Service Management.

”Master thesis research: Pop-up stores: An emerging trend within the retail industry”

Har ansökt om medel för att kunna besöka olika pop-up stores i Sverige och Danmark.

Beviljat belopp: 5 500 kr

Kristian Blomberg Kjellström (Helsingborgsspexet)

En studentförening som varje år anordnar en humoristisk musikal. Har ansökt om medel för kostym och dekor.

Beviljat belopp: 5 000 kr

Cecilia Cassinger

Forskare vid institutionen för strategisk kommunikation som ska presentera sitt konferenspapper vid konferensen The international Visual Sociology Association (IVSA) i Norge 22-24 juni 2016.

Har ansökt om medel för konferensavgift, resa och boende.

Beviljat belopp: 5 000 kr

Alexandra Olofsson

Masteruppsats i strategisk PR. ”En förändrad Sverigebild” – Tittar på hur man på nationell nivå hanterar och bemöter en Sverigebild som den senaste tiden förändrats (sedan migrationskrisen och SD:s framfart inom svensk politik).

Ansökt medel för resa och boende i Stockholm för att kunna genomföra intervjuer med anställda på Svenska Institutet och UD FIM.

Beviljat belopp: 1 850 kr

Andreas Christensson (Stampus)

Föreningens grafiska profil behöver moderniseras. Behöver införskaffa nytt marknadsföringsmaterial med sin nya grafiska profil.

Beviljat belopp: 10 000 kr

Andreas Christensson (Samtliga studentföreningar i Helsingborgen)

Ansökt om medel för en ny porslinsuppsättning för 200 personer. Detta för att kunna bedriva serveringsverksamhet i Helsingborgen.

Beviljat belopp: 25 000 kr

Frida Nilsson (Helsingborgs studentkör)

Vill skapa trivsam plats för repetition, umgänge och styrelsemöten/administrativt föreningsarbete.

Ansökt medel för möbler och andra inventarier till sitt nya kontor på Helsingborgen.

Beviljat belopp: 10 000 kr

Annika Permevik

Arbetar som internationell koordinator och studievägledare på Campus. Har ansökt om medel för att kunna delta i konferensen European Association for International Education (EAIE 2016). Detta är en konferens om internationalisering av högre utbildning.

Beviljat belopp: 8 000 kr

Ida Wingren

Doktorand vid institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. Har blivit antagen att presentera sin forskning vid konferensen ”Nordic Ruralities” i Akureyri, Island. Forskningen handlar om hur olika aktörer (politiker, tjänstemän och fiskare) uppfattar de utmaningar svenskt fiske står inför idag, vilka lösningar olika aktörer presenterar och vilka konsekvenser olika lösningar antas få för kustsamhällena. Ansökt om medel för resa och konferensavgift.

Beviljat belopp: 7 228 kr

Marcus Knutagård

Universitetslektor och forskare vid Lunds universitet. Arbetar just nu som forskningsledare för ett projekt som heter ”Att skala upp Bostad först-projekt: drivkrafter och barriärer”. Vill tillsammans med brukare i programmet besöka motsvarande projekt i Glasgow, Turning point.

Ansökt om medel för resa och boende för brukare.

Beviljat belopp: 12 800

Lotta Angel (MiH Student)

Vill inreda sitt nya kontor på Helsingborgen för att utveckla sitt eget varumärke samt öppna för möjligheter att boka möten med de kontakter föreningen kontinuerligt har med näringslivet i Helsinborg på deras eget kontor.

Ansökt om medel för möbler till sitt nya kontor på Helsingborgen.

Beviljat: 5 000kr

Fredrik Lindblom och Charles Chu

Examensarbete inom masterprogrammet ”Energi- och miljöeffektiva byggnader”. Ska undersöka energianvändning i miljonprogrambyggnader.

Ansökt om medel för besök i olika städer.

Beviljat belopp: 5376 kr

Ludvig Haav

Examensarbete i ”Energi- och miljöeffektiva byggnader” som del i ett större forskningsprojekt om dagsljus och energianvändning i passivhus.

Ansökt om medel för att kunna delta och presentera sitt resultat vid en eller flera konferenser.

Beviljat belopp: 8 000 kr

Stäng meny