The market of auctions – negotiating status and standard

The market of auctions – negotiating status and standard

Genom att studera svenska auktionshus undersöker jag hur marknader upprätthålls och samexisterar genom identitetsprojekt. Utgångspunkt är sociologiska teorier om marknader och identiteter, främst Aspers teori som statusmarknader och standardmarknader. Genom att studera auktionsväsendet öppnas det potentiellt upp möjligheter att studera andra former av konsumtion, där andra objekt, kunder och värderingar går att finna. För att genomföra detta ansökte Wilma om att få hjälp med kostnad för resor med tåg inom Sverige då hon behövde besöka olika auktionshus på olika platser. Dessa resor kunde hon genomföra innan reserestriktioner och rekommendationer kring covid-19 kom på plats vilket gjorde att vi kunde underlätta för henne genom att hjälpa till med just detta. 

Namn
Wilma Alvéus

Studerar:
Master Service Management Retail

Beviljat belopp
2500 SEK

 

Stäng meny