Valberedningens förslag 2018
Campus vänner logga

Valberedningens förslag 2018

Helsingborg 2018-02-01

 

Till medlemmarna i Campus Vänner

 

Nedan följer valberedningens förslag till styrelse att väljas på årsmötet den 15 februari 2018

Utdrag från stadgarna:

  • Styrelsen skall bestå av minst sju och högts nio ledamöter
  • Ordföranden skall representera näringslivet
  • En av ledamöterna skall representera Helsingborgs Stad
  • Antalet företrädare för näringslivet skall vara i majoritet
  • Campus Helsingborg uppbär en ständigt adjungerad representant
  • Campus Helsingborg uppbär två ständigt adjungerade studentrepresentanter

 

Ordförande                                          Kristina Jarring Lilja            Omval

Övriga ordinarie ledamöter              Göran Andersson                Omval

Johan Karlefors                  Omval

Karsten Deppert                 Omval

Annika Dolk                         Omval

Emma Nilsson                     Omval

Claes Malmberg                 Nyval

Annika Olsson                     Nyval

Johan Kalin                         Nyval

Adjungerade representanter Campus     Magnus Adenskog

Adjungerade studentrepresentanter       Enligt Campus

 

Revisorer                                                  Rose-Marie Östberg           Omval

Martin Erlandsson              Omval

 

 

Avgående personer i styrelse

Mikael Halling

Pia Siljeklint

Michael Fransson

Förslag till nyval i styrelsen

Annika Olsson, Rektor Lunds Universitet Campus Helsingborg. Annika har visat stort intresse för Campus Vänner och är mycket positiv till initiativet och företeelsen Campus Vänner och har visat ett stort engagemang i hur den ideella föreningen kan fortsätta utvecklas. Annika har ett förflutet i näringslivet varför hennes erfarenheter och kunskaper om integrationsprocessen mellan näringsliv och akademi är en stor tillgång för föreningen. Visserligen har Annika varit adjungerad till styrelsen som rektor men tack vare hennes stora engagemang ser valberedningen det som en stor fördel om Annika väljs in i styrelsen som en fullvärdig representant.

Johan Kallin, vd för logistikföretaget Nowaste med säte i Helsingborg. Johan har varit med och startat upp Nowaste Logistics AB och har under hela utvecklingsperioden haft en nära relation till Campus Helsingborg. Där man bl.a. tagit in studenter för att delta i olika projekt men även att arbeta med grundläggande uppgifter inom ett modernt 3PL företag för at t på sikt kunna ta del av mer avancerade uppgifter och på så sätt varit en brygga mellan näringsliv och akademi.

Claes Malmberg, enhetschef Näringslivs- och destinationsutveckling, Helsingborgs stad.

Valberedningen har bestått av

Göran Melin, sammankallande

Niklas Berg

Ulrika Nordström

Valberedningen anmäler att den står till årsmötets förfogande.

Stäng meny