STIPENDIEUTDELNING HÖSTEN 2015
Alla stipendiumtagare

STIPENDIEUTDELNING HÖSTEN 2015

Campus Vänner firade 5 år som bryggan mellan Lunds universitets Campus Helsingborg och det regionala näringslivet. Detta firades på Jacob Hansens Hus i samband med höstens stipendieutdelning där 12 stipendiater tilldelades sina stipendier.

Kvällen började med mingel och Campus Vänners styrelseordförande Kristina Jarring Lilja hälsade alla varmt välkomna och lämnade därefter ordet till Renée Mohlkert som berättade om varför man startade Campus Vänners 2010. ”Inom Lunds universitet finns stora möjlighet att söka stipendier, vi ville ge studenterna vid Campus samma möjlighet lokalt, säger Renée Mohlkert som var näringslivsdirektör vid Helsingborgs stad 2010 och en av initiativtagarna till starten av Campus Vänner. Efter kvällens stipendieutdelning kan man stolt berätta att man delat ut totalt 1,8 miljoner kronor i stipendier sedan 2010.

Tolv studenter fick dela på 120 000 kr för sina sökta projekt. Ulrika Westrup och Eva Åström ansökte om 20 000 kr för att kunna trycka sin forskningsrapport ”Att skapa och upprätthålla en servicekultur” i skrift. Forskningsrapporten är ett samarbete mellan forskarna och Helsingborgs Kontaktcenter med ett syfte att kunna visa hur man skapar och upprätthåller en servicekultur och denna bok kommer även att kunna bidra till att studenter vid Campus Helsingborg kommer kunna ta del av färska kunskaper om servicekultur.

Universitetslektor Mats Johnsson fick 20 000 kr för att tillsammans med 42 kandidat- och mastersstudenter åka till Kuhne Logistics University i Hamburg för att öka arbetet med internationaliseringen utav Logistics Service Management programmet vid Campus Helsingborg. Efter genomfört besök kommer studenterna att skapa en trendrapport som Campus Vänner har möjlighet att presentera under våren 2016. Ämneslärarstudenten Linnéa Blomgren kommer att göra sin praktisk i Mocambique och vi kommer att kunna följa hennes praktik via Campus Helsingborgs lärarblogg. Lotta Angel, projektledare för AGORA-dagen tog emot ett stipendium på 5000 kr för genomförandet av Helsingborgs största studentföretagsmässa den 1 mars 2016, där även Campus Vänner kommer befinna sig under dagen. Information om samtliga stipendier finns på www.campusvanner.se

Campus Vänner har från stipendieutdelningen våren 2014 till hösten 2015 beviljat stipendier för närmare 60 000 kr för inventarier, musikanläggning och projekt i samband med invigningen till ”Nya Studentvillan” som planerat att invigas under senare delen av våren 2016.

Under kvällen lyssnade gäster och stipendiater till två talare:
Pontus Bodelsson, VD för HD-Sydsvenskan reflekterade kring medias hisnande utveckling.
Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg talade om Helsingborgs tillväxt och utveckling. ”Campus Vänner är en oerhört viktig resurs för att föra ihop Campus Helsingborgs studenter med näringslivet”, avslutade Palle Lundberg.

 

Text: Petra Boström, Frida Velin och Kristina Jarring Lija

Stäng meny