Workshop Hållbarhet #2 – 10 november
Tjej som gör tummen upp

Workshop Hållbarhet #2 – 10 november

Vi är överväldigade av det intresse som visats för vår workshop den 27/10 med tema hållbarhet. Våra företagsplatser fylldes upp redan första veckan. Nu har vi dessutom en lång väntelista över studenter som vill vara med och diskutera denna fråga tillsammans med er men inga fler platser till vår workshop. 
 
Vi har därför bestämt oss för att ge möjligheten vid ännu ett tillfälle och kör samma workshop igen den 10 november. Detta för att ge utrymme för fler företag och de studenter som inte fick plats till vår första. Då vi har stort intresse från många mastersstudenter så kommer vår workshop hållas helt på engelska, vilket blir fallet även för vår workshop den 27/10. Vi tycker det är väldigt kul att vi nu hittar fler möjligheter att skapa möten med våra internationella studenter på Campus. 
 
Se nytt datum och mer info nedan. 
Som en fortsättning på det tema vi presenterade på vår frukostträff så vill Campus Vänner och Helsingborgs Stad, den 10 november, bjuda in till en workshop där ni tillsammans med studenterna får möjlighet att diskutera några aspekter av ert hållbarhetsarbete samtidigt som ni kommer få en inblick i Helsingborgs Stads arbete och mål med deras fortsatta hållbarhetssatsning.
 
Hållbarhetsarbetet innebär en förändring inom många olika områden. Vanligtvis kanske man tänker på energiförbrukning, transport, utsläpp och tillverkning. Det är i slutändan helt rätt att detta är områden som gör stor skillnad. Men genom att göra förändringar här, innebär det också en förändring för ledare, medarbetare och kunder. Det är dessa områden vi vill fokusera på i denna workshop genom att ni tillsammans med studenterna får diskutera följande frågor:
 
· Hur jobbar vi internt med medarbetare och ledare i hållbarhetsarbetet?
· Hur kan vi jobba med vår kommunikation mot konsument och återförsäljare kring förändrad produkt/tjänst?
· Hur kan vi jobba med produkt- och tjänsteutveckling av vår produkt/tjänst för att göra den mer hållbar men fortfarande lönsam?
 
Hållbarhet i olika former kommer bli allt viktigare framöver. Både för den långsiktiga lönsamheten och attraktiviteten som arbetsgivare. Vi är väl medvetna om att hållbarhetsarbetet redan är djupt rotat hos många av er men vet även att det finns utrymme att jobba mer med detta då vi fortfarande har en väg att vandra för att nå de globala målen. Helsingborgs stad håller på att ta fram ett lokalt Parisavtal och vill hjälpa till att sänka tröskeln för hållbarhetsarbetet. Det har hela tiden funnits en önskan att involvera studenterna i detta. Här tyckte vi att Campus Vänner självklart skulle vara med att skapa en möjlighet för detta samtidigt som vi kan erbjuda er företag en chans att jobba tillsammans med dem.
 
Många framtida medarbetare utbildar sig just nu på Campus och hållbarhetsfrågan är något som allt fler lägger stor vikt vid när de tittar på deras nästa arbetsgivare. Hållbara företag är de företag som i framtiden kommer kunna se mest lönsamhet då investeringar och medvetna val av kunder lutar allt mer ditåt. För ett fungerande samhälle i längden så behöver vi mötas och arbeta med dessa frågor. Vad är bättre än att då sätta sig ner tillsammans med studenterna på Campus och diskutera några aspekter i detta arbete och kunna ta del av deras kunskap och driv och kanske få hjälp i ert arbete framöver också. Denna workshop blir en första start av denna diskussion mellan studenter och företag i regionen.
 
Workshopen kommer hållas digitalt för allas säkerhet med hänsyn på de nya rekommendationerna som kom under onsdagen den 28 oktober. Vi har plats för 5 företag med möjlighet att vara två representanter från varje på plats.
 
Datum: Tisdagen 10 november
Tid: kl. 14-16
Plats: Digitalt
 
Sista dag för anmälan är 6 november. Anmälan sker direkt till robin.nilsson@campusvanner.se med namn på deltagare. Återkoppla till mig vid frågor eller funderingar kring eftermiddagen.
 
Vi hoppas att ni vill ses och diskutera dessa frågor tillsammans med oss!
 
​Mvh
Campus Vänner och Helsingborgs Stad
Stäng meny