top of page

Campus Vänner skapar möjligheter för studenter och näringsliv i nordvästra Skåne

Maja Lemner

Följ oss!

 wihlborgs fastigheter
KPMG
Resurs Bank
Nordic choice Strawberry group
Helsingborgs Dagblad

Vi väljer Campus Vänner

Helsingborg

I utbytet mellan dessa två världar skapar vi möjligheter till innovation och nytänkande. Genom att vara en del av Campus Vänner blir företag viktiga medspelare och bidrar till regionens utveckling.

Skapa kontakter för framtiden

Campus Vänner strävar efter att främja samarbetet mellan studenter vid Campus Helsingborg, Lunds universitet och det regionala näringslivet.

Campus Vänner Event

Visste du att?

Lunds universitet, Campus Helsingborg präglas av gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och organisationer.

Här studerar närmare 4 000 studenter strategisk kommunikation, service management, logistik, modevetenskap och juridik eller utbildar sig till socionomer och ingenjörer.

På Campus Helsingborg forskas det inom bland annat handel, datavetenskap, logistik, modevetenskap, tjänstevetenskap, kommunikation och socialt arbete.

Det finns 13 utbildningsprogram på grundnivå, 8 utbildningsprogram på avancerad nivå och 2 förberedande utbildningar (basår). Det finns även ett flertal fristående kurser inom strategisk kommunikation, service management, juridik och socialt arbete.

Campus Vänner Event

På Campus Helsingborg finns omkring 150 av Lunds universitets medarbetare, varav 11 professorer och 22 doktorander.

Lunds universitet har i flera år rankats som ett av de hundra bästa universiteten i världen.

Campus Vänner träff
Campus Vänner Event

Delta i spännande nätverk mellan akademi och näringsliv

Diskutera gemensamma intressen och utmaningar med andra medlemsföretag

Vi hjälper dig som student att knyta kontakter med företag

42 FÖRETAG

VI HJÄLPER DIG 

7 EXPERTER

SENASTE NYTT

Vilka utmaningar och intressen delar företagen i vår region?

16 maj kl.18-20
Elite Hotel Marina Plaza

Det blir diskussioner, nätverkande och stipendieutdelning på vår medlemsträff för medlemsföretag. Dessutom kommer Ola Thufvesson att prata om "Campus Helsingborg behöver finnas i Helsingborg". 
 

Varmt välkommen på medlemsträff för Campus Vänners medlemsföretag!

Vi har delat ut över 2 200 000 kr i stipendier till studenter, studentföreningar och forskning.

Föreläsningar

Ta del av den senaste forskningen kopplat till företag.

Praktik

Få hjälp att komma i kontakt med företag och studenter.