Hur bidrar mentalt välbefinnande till en hållbar arbetsplats och tillväxt? Vad har träning med hjärnan att göra?

Hej!

Välkomna att lyssna på Gerdahallen och My-E-Health!

Fysisk aktivitet gör inte bara att man får bättre kondition och styrka – man förbättrar överlägset sina mentala förmågor!

Gerdahallen ger den fysiologiska förklaringen till varför vi blir stressade av att inte träna, vad som händer i kroppen och varför hjärnan kan krympa av vårt stresshormon kortisol. Utan kroppens aktivitet försämras hjärnans funktion på samma sätt som en bil som får stå stilla för länge. 

My-E-Health har det mest effektiva sättet för dig att förstå och stärka dina medarbetares hälsa och välbefinnande, spåra förändringsinitiativ och mycket mer. Med sin proaktiva hälsoplattform, som är godkänd av Försäkringskassan som företagshälsovård, använder de evidensbaserade verktyg för att tidigt identifiera symptom på stress, brist på engagemang, motivation, depression och risk för utbrändhet. 

Hjärnan kan resa både bakåt och framåt i tiden, men är beroende av vad som sker här och nu.

När: Måndag 25/9 kl.15.30-17.30

Plats: Scandic Oceanhamnen

Anmälan: info@campusvanner.se

Varmt välkommen! Vi bjuder på intressanta föreläsningar, mat och dryck!

Obs! Begränsat antal platser!

Det självklara valet för dig som student!

Campus Vänner är det självklara valet för sig som student när det kommer till att knyta kontakter med företag. Vi erbjuder flera olika sätt att träffa företag så som projektsamarbeten, nätverksträffar, workshops och flera andra events.

Inget medlemskap krävs och det är alltid kostnadsfritt för dig som studerar på Campus Helsingborg. 

En förening för dig!

Föreläsningar & Seminarium

Ett perfekt tillfälle att bli uppdaterad om den senaste forskningen.

Stipendier

Vi har delat ut över 2 200 000 kr i stipendier till studenter, studentföreningar och personal på Campus Helsingborg.

Nätverksträffar

Nätverka och träffa blivande arbetstagare eller arbetsgivare på våra givande och roliga event.

Campus Vänner Connects Program

Ett intressant koncept för kunskapsutbyte mellan studenter och företag. 

Campus Vänner är organisationen som verkar för bästa möjliga utbyte mellan studenter på Campus Helsingborg och det regionala näringslivet.
Vi är brobyggaren mellan studenter och företag – allt för att Du, som student eller företagare, ska kunna skapa inspirerande och betydelsefulla kontakter för framtiden.

Vår senaste medlem!

Vi välkomnar My-E-Health som nya medlemmar!

Antal medlemmar i Campus Vänner

Som medlemsföretag i Campus Vänner är Ni med och bidrar till både studenters och det regionala näringslivets utveckling.
Var med och bygg framtiden för Helsingborgsregionen!

Visste du att:

  • Lunds universitet, Campus Helsingborg präglas av gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och organisationer.
  • Här studerar närmare 4 000 studenter strategisk kommunikation, service management, modevetenskap och juridik eller utbildar sig till socionomer och ingenjörer.
  • På Campus Helsingborg forskas det inom bland annat handel, datavetenskap, logistik, modevetenskap, tjänstevetenskap, kommunikation och socialt arbete.
  • På Campus Helsingborg finns 13 utbildningsprogram på grundnivå, 8 utbildningsprogram på avancerad nivå och 2 förberedande utbildningar (basår). Det finns även ett flertal fristående kurser inom strategisk kommunikation, service management, juridik och socialt arbete.
  • På Campus Helsingborg finns omkring 150 av Lunds universitets medarbetare, varav 11 professorer och 22 doktorander.
  • Lunds universitet har i flera år rankats som ett av de hundra bästa universiteten i världen.

Ta reda på mer om Campus Helsingborg

På gång i Campus Vänner

Stäng meny