top of page

Campus Vänner skapar möjligheter för studenter och näringsliv i nordvästra Skåne

Följ oss!

Vi väljer Campus Vänner

Helsingborg

I utbytet mellan dessa två världar skapar vi möjligheter till innovation och nytänkande. Genom att vara en del av Campus Vänner blir företag viktiga medspelare och bidrar till regionens utveckling.

Skapa kontakter för framtiden

Campus Vänner strävar efter att främja samarbetet mellan studenter vid Campus Helsingborg, Lunds universitet och det regionala näringslivet.

Visste du att?

Lunds universitet, Campus Helsingborg präglas av gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och organisationer.

Här studerar närmare 4 000 studenter strategisk kommunikation, service management, logistik, modevetenskap och juridik eller utbildar sig till socionomer och ingenjörer.

På Campus Helsingborg forskas det inom bland annat handel, datavetenskap, logistik, modevetenskap, tjänstevetenskap, kommunikation och socialt arbete.

Det finns 13 utbildningsprogram på grundnivå, 8 utbildningsprogram på avancerad nivå och 2 förberedande utbildningar (basår). Det finns även ett flertal fristående kurser inom strategisk kommunikation, service management, juridik och socialt arbete.

På Campus Helsingborg finns omkring 150 av Lunds universitets medarbetare, varav 11 professorer och 22 doktorander.

Lunds universitet har i flera år rankats som ett av de hundra bästa universiteten i världen.

Delta i spännande nätverk mellan akademi och näringsliv

Diskutera gemensamma intressen och utmaningar med andra medlemsföretag

Vi hjälper dig som student att knyta kontakter med företag

41 FÖRETAG

VI HJÄLPER DIG 

7 EXPERTER

SENASTE NYTT

Nätverksmingel

14 okt kl.9-11
Clarion Hotel & Congress Sea U

Helsingborgs stad och Campus Vänner bjuder in till ett spännande evenemang som underlättar möten mellan företag och ambitiösa studenter. Eventet är unikt! I en avslappnad miljö får du som företagare mingla med studenter, dela idéer och diskutera möjligheter.