top of page

VI ÄR CAMPUS VÄNNER

Campus Vänner strävar efter att främja samarbetet mellan studenter vid Campus Helsingborg, Lunds universitet och det regionala näringslivet. I utbytet mellan dessa två världar skapar vi möjligheter till innovation och nytänkande.

Som medlem i Campus Vänner har du möjlighet att presentera ditt företag för framtida medarbetare. Våra mötesplatser ger dig tillgång till kompetens och kan stärka din status som en attraktiv arbetsgivare. Du har också möjlighet att engagera dig i intressanta nätverk mellan näringsliv och akademi. På våra nätverksträffar och evenemang kommer arbetsgivare och studenter närmare varandra.

Campus Vänner Event

Under våra regelbundna medlemsträffar ges medlemsföretagen chansen att utforska och diskutera sina gemensamma intressen och utmaningar.

Ylva Pålsson

Arbetsplatsstrateg & ägare MY Workspaces AB

Ledamot

Niclas Folkesson

Investor and management consultant

Ordförande

Helena Wennerström

Bitr. Kommunikations- och näringslivsdirektör HBG Stad

Ledamot

Jenny Heffler

Konsultchef Meritmind AB

Ledamot

Aida Winnerström

VD Nöjesparken Sundspärlan AB

Ledamot

Charlotta Johnsson

Rektor Campus Helsingborg

Ledamot

Zuher Kiswani

Installationsansvarig Identio AB

Ledamot

Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Nya talanger

Möjlighet att stärka arbetsgivarvarumärket

och attrahera talanger.

Bygg ditt nätverk

Vara med i spännande nätverk mellan akademi och näringsliv och få ta del av forskning och nya rön.

Annonsering

Annonsera om jobb, praktik och examensarbeten gratis i Campus Vänners kanaler.

Unika mötesplatser

Säkra kompetensförsörjningen genom tillgång till unika mötesplatser.

Utveckling

Stärka regionens utveckling och dess tillgång till högre utbildning och forskning.

Campus Vänner Mindpark

Bli medlem idag

Ett årligt medlemskap i Campus Vänner kostar 10 000 kronor, varav 500 kronor är medlemsavgift och 9 500 kronor en avdragsgill serviceavgift.

 

(Allt är kostnadsfritt som medlem.)

Campus Vänner är en ideell organisation som spelar en central roll i att bygga broar och skapa inspirerande möjligheter för samverkan mellan studenter och näringsliv. Genom att vara en del av Campus Vänner blir företag viktiga medspelare och bidrar till regionens utveckling.

Maja Lemner

Verksamhetsledare

Maja.lemner@campusvanner.se

0730 - 71 72 53

Maja Lemner

Campus Vänners stadgar

Campus Helsingborg
bottom of page