Företagsevent

FÖRDELAR FÖR DIG SOM MEDLEM

INSIKTER OM FRAMTIDEN
Forskning och kunskap är en konkurrensfördel, men också en bristvara. Det är allt svårare att hinna med i teknik- och samhällsutvecklingen och går allt snabbare att tappa sin plats på marknaden. Campus Vänner är en genväg till den kompetens och talang som finns på Campus Helsingborg och ger ett försprång till framtida medarbetare.

NÄTVERK FÖR FRAMTIDEN
Campus Vänner är ett unikt nätverk av ledande företag och organisationer i regionen, som delar övertygelsen att högre utbildning är viktigt för framtiden. I nätverket är den nya generationens röst tydlig. Här byggs broar mellan studenter och näringsliv och mellan nutid och framtid.

EN REGION I FRAMTIDEN
Campus Helsingborg är en viktig förutsättning för att näringslivet ska kunna rekrytera kompetent och välutbildad arbetskraft och för att regionen ska öka sin attraktionskraft på invånare och näringsidkare. Som medlem investerar du i din organisations och regions framtid.

Ett medlemskap i Campus Vänner kostar 10 000 kronor, varav 500 kronor är medlemsavgift och 9 500 kronor en avdragsgill serviceavgift.

Vill du se vilka andra företag som är medlemmar?

FORUM MÖTESPLATSER OCH AKTIVITETER

För att skapa bästa möjliga utbyte mellan Campus Helsingborg och det regionala näringslivet erbjuder Campus vänner
olika forum, mötesplatser eller aktiviteter för er att ta del av som medlem.

Campus Vänner Connects

Campus Vänner Connects är en digital plattform som kombinerar nätverkande, kompetensutbyte och annonsering online. Via Campus Vänner Connects är det enkelt att annonsera och attrahera studenter med konkreta jobbannonser, praktiktjänster och examensarbeten. Du kan också söka bland studenter eller företags profiler i databasen. Med drygt 4200 studenter på Campus Helsingborg är förutsättningarna goda att hitta och connecta med intressanta kandidater. Connecta här

Värdeskapande möte i konferenssal

Frukostseminarium

Fyra gånger per år anordnar Campus Vänner frukostseminarium där spännande, utvecklande och aktuella branschöverskridande ämnen diskuteras över en god frukost. Ett tillfälle att kunna hålla sig uppdaterade av senaste forskning och rön och ett ypperligt forum för nätverkande.

Stipendietagare visar sitt stipendium

Stipendieutdelning och nätverksträff

En till två gånger per år har du möjlighet att lyssna på intressanta talare och se stolta stipendiater få ta emot sitt stipendium under högtidligare former. En kväll med middag och nätverkande med studenter och ledande företag inom regionen

Mingel för omvänt mentorskap

Omvänt Mentorskap

Ett innovativt mentorskapsprogram där företaget är adept och studenten är mentor. Ett nyfiket sätt att få kunskap om hur den nya generationen ser på t.ex. arbetslivet och värderingar kring medarbetarskap, användning av digitala medier och vad som gör en arbetsgivare attraktiv. Läs om Anna, masterstudent i strategisk kommunikation som varit rådgivare åt tidningschefen för Hallå, Janik Hansen. Klicka här.  

Studenter pratar om milleniumdialogen

Milleniumdialogen

Ett mindre forum för dialog mellan studenter och företag om aktuella ämnen så som digitala medier. Hur använder dagens unga olika medier och hur kan företag använda dem på bästa sätt för att nå ut till olika målgrupper. Det kan handla om Instastories, Snapchat, Youtube, Vlogging osv. Ta del av reflektionerna från Milleniumdialogen som genomfördes med studenter från Campus och företagen Nestlé, Skandia Fastigheter och Folkuniversitetet genom att klicka här.

Studenter som blivit tilldelade stipendier

Stipendier

Som medlem är ni med och bidrar till att Campus Vänner kan dela ut stipendier till studenter och anställda vid Campus Helsingborg. Stipendierna delas ut i festliga former två gånger om året. För att läsa mer om stipendieverksamheten klicka här.

Nätverksmöte med Lunds universitets ledning

Nätverksmöte med Lunds Universitets ledning

En till två gånger om året anordnar Campus Helsingborg & Lunds Universitets ledning en nätverksträff där Campus Vänners medlemmar exklusivt bjuds in. Ett tillfälle att kunna nätverka och få ta del av Lunds universitets verksamhet på ett mer övergripande plan.

Stäng meny