top of page

Agraralandskapets förändring i Helsingborg de senaste 200 åren

Detta uppdrag handlar om att beskriva hur övergången gick till under olika jordbruksrationaliseringar, från skiftesreformer 1800-tal, dikningsepoken, märglingsepoken, mekaniseringen och sedan kemikaliejordbruket och GMO. Nyttan är att kunna beskriva detta i landskapsplaneringen för ÖP, våtmarksplanering, inför utvecklingen av grönstrukturen och förståelsen av så kallade ekosystemtjänster

Comments


bottom of page