top of page

Ansökan till våra stipendier 2021 är öppen!

Tillgång till högre utbildning är en viktig faktor för att Helsingborgsregionen ska vara attraktiv för människor och företag. Campus Vänner vill bidra till Campus Helsingborgs konkurrenskraft och regionens utveckling i stort, bland annat genom att ge stipendier för att förstärka forskning, utbildning och det studiesociala livet vid Campus Helsingborg. Lunds Universitet är i toppen av innovation och internationalisering uppmuntrar vi till projekt som kan återspegla detta. Framförallt innovativa lösningar som kan genomföras under rådande pandemi. En gång om året delar vi ut stipendier till studenter och personal på Campus Helsingborg. Stipendierna delas ut av Campus Vänners styrelse och stipendierna kan t.ex. beröra följande projekt: – Studieresor – Deltagande i konferens eller motsvarande – Arrangemang såsom seminarier och föreläsningar – Inköp av utrustning/inventarier I rådande tider är det viktigt att tänka på att vissa restriktioner råder gällande resor och det är upp till varje projektgrupp att bedöma möjligheten till att göra resor enligt de rekommendationer som finns. Ett viktigt kriterium för att kunna beviljas ett stipendium från Campus Vänner är att det projekt ni söker för skapar ett mervärde för medlemsföretag, studenter, staden eller Campus Helsingborg. Ansök här: https://www.campusvanner.se/stipendieansokan/

Comentários


bottom of page