top of page

Ansökningsperioden för stipendier 2020 har öppnat!

Nu har ansökan till Campus Vänners stipendier öppnat!

Tillgång till högre utbildning är en viktig faktor för att Helsingborgsregionen ska vara attraktiv för människor och företag. Campus Vänner vill bidra till Campus Helsingborgs konkurrenskraft och regionens utveckling i stort, bland annat genom att ge stipendier för att förstärka forskning, utbildning och det studiesociala livet vid Campus Helsingborg.

Du kan ansöka om stipendier för bl.a.

– Studieresor – Deltagande i konferens eller motsvarande – Arrangemang såsom seminarier och föreläsningar – Inköp av utrustning/inventarier

Ta chansen och ansök idag! 

Vårens utlysning är nu igång. Ansökningsperioden är från 28 januari till den 8 mars  Ansök här

Comments


bottom of page