top of page

Bergendahls - Campus Vänners senaste medlem

Campus Vänner hälsar Bergendahls Food välkomna till föreningen! Bergendahls är ett av landets största familjeägda företag. Med gamla anor. De bedriver  verksamhet inom detaljhandel och genom deras helägda varumärken City Gross, Glitter, Granit och EKO finns de i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Med över 40 City Gross-butiker, 220 Glitter-butiker, 25 Granit och 5 EKO, ett nära samarbete med Den Svenska Matrebellen och MatÖppet samt en växande e-handel har de en stark position i de branscher de verkar i. Deras 95-åriga historia startade i Hässleholm där Bergendahls Food fortfarande har huvudkontor och centrallager med 700 medarbetare. Företaget präglas av entreprenörskap, starka värderingar och en unik företagskultur med ett långsiktigt engagemang hos ägare och medarbetare. Detta är nyckeln till deras framgångar genom åren. Läs mer om företaget på Bergendahls.se.  Varmt välkomna önskar Campus Vänner!

Bình luận


bottom of page