top of page

"Den stora jobbstudien" - 14 november - Hur kan vi lösa den långsiktiga kompetensförsörjningen?

Helsingborg – den pulserande och globala staden deltar i ett forskningsprojekt tillsammans med Kairos Future. Projektet heter ”Stora Jobbstudien” och genomförs på både nationell och lokal nivå. Studien undersöker hur arbetslivet kommer att förändras i framtiden, vilka kompetenser som behövs samt platsens betydelse för att attrahera olika kompetenser. I den lokala jobbstudien har verksamheters förutsättningar undersökts i syfte att lösa frågor kring långsiktig kompetensförsörjning kopplat till den geografiska platsen man verkar på. Digitalisering, automatisering samt en ny generation av människor är några av de trender som kommer att rita om arbetslivskartan och dess nuvarande form. Detta kräver att Helsingborg ligger i framkant för att attrahera talanger och den kompetens som krävs för att skapa tillväxt och innovation i Helsingborg. Den 14 november presenteras resultatet från Stora Jobbstudien och ger oss ett avstamp i hur vi kan arbeta med kompetensförsörjningsfrågorna framöver. Studien ska vara ett underlag och en framtidsspaning för att bland annat ge förståelse för vilka behovr och vilken arbetskraft som behövs för att möta marknadens behov och efterfrågan. För att bygga ett hållbart arbetsliv och förhindra utanförskap från arbetsmarknaden måste vi ta ett helhetsgrepp och forma långsiktiga strategier utifrån de trender som studien presenterat. Datum: 14/11 Tid: 09-00-1200 Plats: Dunkers Kulturhus Anmälan sker till: emma.franklandgren@helsingborg.se Vi ser fram emot din anmälan. Varmt välkomna! Annette Melander Berg, näringslivsdirektör Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör

Comments


bottom of page