top of page

Företag och studenter i dialog om varumärkeslojalitet

Under en och en halv timme var det några utvalda företag och studenter som träffades på Think Open Space för att dela tankar och erfarenheter om begreppet varumärkeslojalitet. Efter en kort presentationsrunda fick varje deltagare enskilt reflektera över hur det varumärken som man är lojal mot samt varför man är det. Vi kom fram till två begrepp som kan vara avgörande för de val man gör, beteendelojalitet och attitydlojlaitet. Med beteendelojalitet menas att man väljer ett varumärke för att man kanske inte vet något annat alternativ, att det är det mest bekväma i form av att det ligger nära. Erbjudanden, aggressiv marknadsföring, tillgänglighet och bonussystem kan även få oss att välja ett varumärke som vi egentligen inte gillar lika mycket som vårt förstahandsval. Vi gör valet utan att egentligen tänka så mycket på det. Genom attitydlojalitet gör vi aktiva val för att vara varumärket troget det kan t.ex. handla om hållbarhet, CSR eller status. Man vill gärna förknippas med just det varumärket och känner stolthet, samhörighet och gemenskap. Ett starkt varumärke tenderar vi att bära med oss vart vi än går, det definierar vem vi är och vem vi kanske strävar efter att vi vill vara. Deltagarna delades in i mindre samtalsgrupper, blandat både studenter och företag, och fick med sig ett antal frågor att ha som stöd, utgångspunkt i deras samtal.

  1. Nämn ett exempel på varumärke som du har varit lojal mot och ett som du har varit illojal mot. Diskutera varför.

  2. Vilken betydelse har produkten i sig för att vara varumärkeslojal?

  3. Ge konkreta exempel på hur ni som företag/arbetsgivare arbetar med varumärkeslojalitet av ert/era varumärke/n.

  4. Studenter: Hur tänker ni kring företagens arbete med deras varumärkeslojalitet? Beskriv vad som gör att du väljer att komma tillbaka till ett varumärke. Efter diskussionerna i smågrupperna samlades vi åter för att sammanfatta och reflektera i storgrupp. Diskussionerna i de mindre grupperna har gett både studenter och företag nya perspektiv på varför de gör vissa val och varför. Sammanfattning på reflektionerna i storgrupp Värdet på det jag köper spelar roll. Både ekonomiskt och för mig själv. Det beror såklart på vilken produkt jag köper. Det ger mig trygghet att välja samma produkt återkommande. Priset spelar inte lika stor roll om man väljer utifrån en attitydlojalitet. Då väljer du av andra värderingar så som status, smak eller utseende. Företagen menar det är viktigt hur man paketerar varumärket och hur ska man nå fram. Man vill förmedla en viss känsla som sätter sig kvar. Det är även viktigt att inte ha bråttom - lojalitet kräver tid. Även om status är en viktigt markör för val av varumärke så får det inte vara för mycket yta. Viktigt att det ska kännas autentiskt och nära. Åsikter från andra personer, och kanske främst i ens närhet, spelar en mycket stor roll på val av varumärke. Referenser, omdömen och andra människors upplevelser spelar stor roll. Word of mouth - spelar väldigt stor roll. Om du känner förtroende för någon (antingen som du känner personligen eller om det är en influenser) så väger deras åsikt tyngre än t.ex. många andras omdömen/recensioner. Tack alla för ett stort engagemang och givande diskussioner. Nästa Milleniumdialog är 27 november och temat är då "Rekrytering och employer branding via sociala medier". För mer information och anmälan klicka här Hälsar, Mikael, Rebecka, Maria och Mats Milleniumdialogen är ett forum som bygger på en aktiv dialog mellan studenter och företag kring ett aktuellt tema. Syftet är att skapa nya insikter och perspektiv genom att mötas och föra en dialog över gränserna. Du som medverkar förväntas att delta aktivt i diskussionerna som oftast sker i mindre grupper. Genom Milleniumdialogen ni möjlighet att under en och en halv timme möta några utvalda studenter/företag som kan berätta om hur de använder, tycker och tänker kring det aktuella temat.

Comments


bottom of page