top of page

Nätverksträff - Sustainability 21/10

Det finns många sätt att bidra till ett hållbart samhälle förutom miljöarbete. Socialt ansvarstagande är minst lika viktigt i många sammanhang.  Är ni som företag redan aktiva i detta arbete och undrar hur ni kommer vidare, eller står ni i startgroparna att påbörja ert engagemang? Tycker du som student att detta är viktigt för företag att jobba med och vill lära dig mer om hur man utvecklas inom CSR? Sopact är en innovationsfrämjande enhet vid Lunds universitet - en katalysator för samskapande processer för att skala upp sociala innovationer och företag. Sopacts innovationsprocess och affärsmodell (Sopact Business Model Canvas) utforskar hur idéer kan bidra till vårt samhälle samtidigt som de genererar inkomster. Sopact har hittills fokuserat på offentlig verksamhet, men vill nu erbjuda även företag och studenter hjälp att bidra med sina idéer för att gynna samhället. De kommer att berätta mer om hur de arbetar och bjuda in till diskussion om hur vi kan lära av varandra.  Välkommen att lära dig mer om hur CSR kan bidra till samhället och samtidigt göra ditt företag mer konkurrenskraftigt på såväl kund- som arbetsmarknaden! Frukost och mingel 07.30-08.00 Program och diskussion 08.00-09.15

Comments


bottom of page