top of page

Nordic Waterproofing - ny medlem i Campus Vänner!

Nordic Waterproofing AB i Höganäs ingår i börsnoterade Nordic Waterproofing Group. Via våra välkända varumärken Mataki och Treboli utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer vi tätskiktsprodukter och system för byggnader och andra konstruktioner. Att ligga i framkant med att förstå våra kunders nuvarande och framtida  behov är en del av vår styrka. Genom vårt medlemskap i Campus Vänner kan vi gå ett steg längre i vår förståelse för vad som blir viktigt i framtiden. Vi anser att en kontinuerlig samverkan mellan näringsliv och högskola är framåtdrivande och en grundsten för såväl kunskapsutbyte som rekryteringsbas i vår region. För att läsa mer: Nordic Waterproofing

Comments


bottom of page