top of page

Samtal med studenter - Optimering av källsortering i renoveringsprojekt

Som en uppföljning av våra stipendier i våras har vi gjort en intervju med en av projektgrupperna från Byggteknik. Deras projekt "Optimering av källsortering i renoveringsprojekt" tittar på hållbarhetsarbete inom byggbranschen och ger olika förslag på hur man kan arbeta smartare och mer hållbart vid renoveringar. Vi fick möjligheten att prata med dem i en drygt 10 min lång intervju. För de som sedan vill läsa hela arbetet för att få reda på alla slutsatserna kan göra det här: https://www.lu.se/lup/publication/9013024

Comments


bottom of page