top of page

Stipendium för tre dagars studieresa till Paris

Under våren 2017 åkte 15 elever från det modevetenskapliga programmet på en studieresa till Paris med hjälp av ett stipendium från Campus Vänner.Studieresans syfte Under de 4 terminer som Johanna och hennes klasskamrater studerat på campus hade det blivit klart för dem att i så väl kurslitteratur som på föreläsningar är modevetenskapliga teoretiker med utgångspunkt i Paris, parisiska designers samt den parisiska stadsplaneringen ständigt återkommande teman. Genom att tillämpa en praktisk upplevelse i form av besök på museum, skolor, visningar av kläder och dialog med andra studenter kände studenterna att det skulle bidra till en djupare kunskap och förståelse till den teoretiska kunskapen som de lärt sig i föreläsningssalen. En studieresa till Paris skulle möjliggöra beaktandet av modets historia likväl som det nutida modet då det finns runtom i stadens alla hörn. Studenterna poängterade också att mode inte har några geografiska gränser vilket återspeglas i branschens internationella karaktär. De menar att det därför är lika viktigt att jobba för att den modevetenskapliga utbildningen inte begränsas av landets gränser. Genom att besöka andra skolor med modevetenskapliga utbildningar kan det bringa förståelse för hur olika kulturer präglar det akademiska området. Studieresan innebar en resa till Paris under tre dagar för att utforska hur mode tar sig uttryck i stadsbilden så väl som kulturen och utbildningen. Campus Vänner beviljade de 15 studenterna på det modevetenskapliga programmet 15 600 kr som skulle finansiera flygkostnader till och från Paris samt inträde till två aktuella utställningar med modevetenskaplig relevans. De tre dagarna i Paris Under resan besökte studenterna Parsons, en konst och designskola som bland annat har en masterutbildning i modevetenskap. De besökte även två muséum, Museet Palais Galliera och Musée Arts Des Décoratifs. Hur upplevelsen var har de beskrivit på sin blogg, nouw.com/theparisproject, där de mer ingående beskriver vilka aktiviteter de gjorde samt vilka lärdomar de fick utav det. Ett av deras mål var att få ett internationellt perspektiv på utbildningen och kunskap om vidare studier. Detta uppnåddes särskilt av studiebesöket på Parsons konst och designskola, en väletablerad skola som rankas högt inom mode-och designvärlden. Väl inne på Parsons fick studenterna en rundvandring av lokalerna av Marco Peccorari, huvudansvarig för masterprogrammet i modevetenskap, som även förklarade utbildningens upplägg som består mycket av både teori och praktik samt ett samarbete med designeleverna för att maximera utbildningens innehåll. Studenterna fick bevittna den kreativa andan som skolan utstrålade och kände sig mycket inspirerade till vidare studier efter besöket. Förutom besöket på Parsons och de två museerna passade studenterna på att göra lite sightseeing i modets huvudstad och ta in så mycket av kulturen som möjligt. Studenterna hoppas på ett fortsatt samarbete mellan Campus Helsingborg och Parsons då de ansåg att det gav dem stor nytta inför framtiden samt att det var ett bra tillskott till utbildningen. De hoppas att fler från det modevetenskapliga programmet får möjlighet till att göra en liknande resa och på så sätt få ett perspektiv på mode som sträcker sig längre än det som finns att få i lärosalen.

Comments


bottom of page