top of page

Studenter är experter när företag tänker nytt

Mentorsprogram ger både studenter och företag en skjutsFörändringstrycket på företag och andra organisationer har kanske aldrig varit högre. I Helsingborg hjälper studenter företag att navigera i det digitala. Kommunikationsstudenten Anna Snellman blev mentor åt adepten Jannik Hansen, tidningschef på Hallå för en termin. Båda talar nu varmt om Campus Vänners program ”Omvänt mentorskap”. - Jag kan verkligen rekommendera andra i yrkeslivet att gå med i programmet. I vårt fall var matchning så bra att vi snabbt kom att fokusera på företaget och tidningsbranschen, säger Jannik Hansen. Att klä i sig konsultrollen var en ny utmaning för Anna Snellman. - Det var väldigt givande få coacha en person som arbetar med kommunikativa frågor i sin yrkesroll. Jag fick tillämpa faktiska kunskaper från utbildningen, säger hon. Jannik Hansen tycker att det finns mycket kraft i brytpunkten mellan näringsliv och högskola. - För mig handlar det dels om en personlig utveckling inom min yrkesroll. Och dels om att företaget hänger med och håller sig uppdaterat med forskningen. Anna bad Jannik att en vecka före varje träff höra av sig med ett dilemma att diskutera. -Ibland tog jag ur minnet, men jag fick också slå lite i kurslitteraturen.Sedan tog jag med mina förslag till mötet, säger Anna. -Jag fick till exempel reda på att mycket av det vi redan gör finns det teoretiska modeller för, säger Jannik Hansen med ett skratt. Medarbetarna på tidningen Hallå är placerade på flera orter i Skåne och Anna Snellman betonade vikten av att alla medarbetare känner sig sedda och får återkoppling. -Slutsatsen blev att modellen för internkommunikation på det stora hela fungerade bra. Det var ett jättebra att få den feedbacken, säger Jannik Hansen. En sak som Anna Snellman kritiserade var att tidningen Hallå inte lägger ut sina texter direkt på tidningens hemsida utan endast publicerar en pdf-tidning där. -Det är ett problem för oss. Människor som blir omskrivna vill ofta dela artiklarna direkt, säger Jannik Hansen. -Det är a och o med en genomtänkt digital koppling till en fysisk produkt för att nå ut till de yngre. För Tidningen Hallås del behövs fler digitala sätt att sprida artiklarna på, exempelvis via hashtags och möjlighet att länka till artiklar. Det är sådant som läsarna kan dela på sociala medier, säger Anna Snellman. En annan tidigare student som är mentor i programmet ”Omvänt mentorskap” är Sofie Bergdahl. Även hon lyfter fram värdet av att mötas över generationerna. I rollen som VD för Lunds universitets studentkonsultbolag Lunicore menar hon att hon får en bred insikt i de utmaningar näringslivet står inför idag. – Det handlar ofta om digitalisering eller sådant som att leda och attrahera unga medarbetare. Där är utbytet av insikter viktigt och jag tror att vår generation kan bidra med mycket till företagen i de frågorna, säger Sofie Bergdahl. Hon menar att de som är födda på 90-talet och 00-talet ibland har andra förutsättningar: –  I vissa sammanhang är inte erfarenhet det viktigaste utan då kan nyfikenhet, förmåga att anpassa sig och kanske teknisk kompetens vara mer betydande. Samtidigt måste dessa egenskaper möta erfarenheten och det är då vi kan lära oss väldigt mycket av varandra, säger Sofie Bergdahl. Fakta Vill du vara med som adept eller mentor i ”Omvänt mentorskap”? Mejla till mikael.ottebrant@helsingborg.se. Campus Vänner är en ideell organisation som startades av Helsingborgs stad år 2010 med syfte att skapa bästa möjliga utbyte mellan Campus Helsingborg och det regionala näringslivet.

Comments


bottom of page