top of page

Studentföreningarna utbildades i stresshantering

Stipendium gav studentföreningarna möjlighet gå utbildning inom stresshantering. Styrelsemedlemmarna i de olika studentföreningarna i Helsingborg önskade att stress och psykisk ohälsa bemöts och hanteras på ett bättre sätt inom studentvärlden. Då styrelsemedlemmarna sitter på ett förtroendeuppdrag som ibland blir väldigt tidskrävande kan det vara svårt att balansera det ideella arbetet med heltidsstudier under vissa perioder. De kände att de själva inte satt på den kompetens som krävdes för att kunna hantera och förändra arbetssättet inom organisationerna så därför sökte de stöd utifrån. Utbildningen gav styrelsemedlemmarna kunskap om stresshantering samt kompetens för att kunna förändra organisationskulturen inom föreningarna. Denna kunskap och kompetens har de senare kunnat föra vidare och implementerat hos sina medlemmar så gott de kunnat genom bland annat att de själva har blivit bättre på att hantera sin egen stress och planering, men även också genom att de nu kan se symptomen för ohälsosam stress i tidigt skede. De har dessutom fått kunskap om hur man kan/ska bemöta stressen och omvandla den till något positivt. Genom att föreningarna har börjat föra en dialog och diskussion om ämnet skapas utrymme för att ta mer hjälp av varandra. Detta har bidragit till ett bättre grundarbete inom styrelsen men också för alla medlemar som lägger ner tid och engagemang inom föreningen. Stipendieansökan: Stresshanteringsutbildning för styrelserna vid Ingenjörssektionen inom TLTH, Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora, Stampus Studentföreningarnas namn: Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora, Stampus, Ingenjörssektionen Beviljat belopp: 10 000 kr Slutdatum för projektet: 2 februari 2017

Comentários


bottom of page