top of page

Studieresa för kandidatuppsats inom hållbar hotellutveckling

Stipendium tog studenter till Barcelona för att undersöka utvecklingen i hotellaktörers arbete i att förmedla hållbarhet genom digitala verktyg. Genom en studieresa till Barcelona kunde Karolina och Irvin samla på sig grundlig empiri till deras kandidatuppsats inom hållbar hotellutveckling. Då Barcelona har blivit ett etablerat och populärt turistmål blev det en idealisk destination för att undersöka utvecklingen i hotellaktörers arbete i att förmedla hållbarhet genom digitala verktyg. Studenterna blev beviljade ett belopp på 12 366 kr för att utföra resan. Stipendiet täckte resekostnader, boende samt inträde till mässan B-travel. Under deras vistelse i Barcelona deltog även studenterna på en kongress vid namn Forum TurisTIC där de lyfter temat teknologi kontra hållbar turismutveckling och syftar till att informera om teknologiska innovationer för hållbar utveckling i turistnäringen. Under besöket fick studenterna möjlighet till att intervjua deltagande aktörer och observera föredrag vilket gav dem en djupare insikt i hur hotellsektorn kan arbeta med digitala verktyg för hållbarhetsarbete. I övrigt gjordes ytterligare intervjuer med samtliga hotellaktörer i Barcelona men också i Sverige. Både Karolina och Irvin blev nöjda med resultatet av kandidatsuppsatsen och de hoppas att den kan bidra till vidare forskning samt ge inspiration till lokala hotellaktörer i Helsingborg om hur hållbarhetsstrategier kan stärkas med hjälp av digitala verktyg. Stipendieansökan: Studieresa för kandidatuppsats inom hållbar hotellutveckling Student: Karolina Högberg och Irvin Chu Beviljat belopp: 12 366 kr Slutdatum för projektet: 2 juni 2017

Comments


bottom of page